Kollektivtilbud Timeekspress

Timeekspress ble opprettet i 1998, og har siden vært en god aktør som har gitt et godt kollektivtilbud som har knyttet Kongsvinger og Sørfylket mot vår hovedstad.

Ruteendringer fra 22.06.2015 medfører at det blir færre avganger med Timeekspress, og at det medfører utfordringer for de reisende som mister dette tilbudet.

Kongsvinger Arbeiderparti vil derfor arbeide for å bevare/styrke dette tilbudet, og her er noen argumenter for dette:

- Kongsvinger sammen med sørfylket er pendlerkommuner, og dette rutetilbudet dekker og binder sammen Hedmark og Akershus etter E 16,, og Oslo Lufthavn.

- Viktig for tilflytting og befolkningsvekst og ha gode og attraktive kollektivtilbud.

- Miljøvennlig kollektivtilbud.

- Bevare arbeidsplasser.

Kongsvinger Arbeiderparti vil gjerne ha et tverrpolitisk samarbeid for å sikre dette tilbudet.

Kongsvinger Arbeiderparti sitt partiprogram for 2015-2019 er også kollektivtilbud for buss med i programmet hvor partiet ønsker hyppige avganger til Oslo.

Kollektivtilbud mot Hamar og et godt kollektivtilbud i distriktene er også med i programmet.

Kongsvinger Arbeiderparti vil også samarbeide med kommunepartier innad i partiet for å arbeide for felles interesser og arbeide for å legge til rette for et godt kollektivtilbud i sørfylket.

For Kongsvinger Arbeiderparti og Listekandidater

May Britt Sletten

Svein Bjørklund

Einar Martin Eilertsen

Alf-Tore Pedersen

User_128x128