Kraftverkene må forbli på norske hender!

Lav inntjening på kraft for tiden gjør at det åpnes for at 53 norske kraftverk skal selges innen oktober i år. Salget vil bli åpnet for utenlandske investorer. Med den salgsavtalen følger også muligheten til å bygge inntil 110 nye kraftverk i Norge for den som kjøper (Kilde: Adressa.no).

Et unisont krav fra det norske folk, må være at myndighetene sørger for at all kraftproduksjonen i Norge forblir på norske hender. Oljeeventyret er ikke evigvarende. Etter den tid ligger Norges fremtidige arbeidsplasser og verdier i de ressursene som ligger i norsk jord/ fjell, vann og bergverk, i havet, skog og landbruk, og den teknologiske utviklingen som Norge allerede er foregangsland på. Til å utvikle det, trengs miljøvennlig vannkraft, ikke minst i tider hvor el-kraft kommer sterkere inn også på transport- og produksjonsmidler.

Det er underlig at kraftkrevende industri generelt ikke oftere etablere seg i Norge for tiden. Vi har mer enn kraft nok – faktisk et betydelig overskudd – hvilken er årsaken til at kraftprisene er så lave som de er i dag. Det bør være lønnsomt, og klokt, å etablere slike arbeidsplasser i Norge, fremfor i land hvor det forurenses kraftig – med få eller ingen restriksjoner på forurensning og miljøskader, og dårlig/ helsefarlig arbeidsmiljø for befolkningen og jordklodens tåleevne.

I dag bygges det strømkabler for utførsel av norsk kraft til utlandet, et prosjekt som finansieres av norske strømforbrukere. Dette for at markedsliberalister/ EU vil at Norge skal kobles til den europeiske kraftproduksjon. Det kan bety at råderetten over norske kraft og kraftpriser kan komme til å ligge i EU. Mister Norge kontrollen over egen kraftproduksjon – kan vi ende opp med å bli «sponsorer» for europeiske kraftspekulanter. Gjenkjøp av kraft kan i tilfelle bli en svært kostbar affære for norske husstander gjennom de kalde årstidene – kanskje så dyr at mange ikke har økonomi til å kjøpe den. Det må aldri skje!

Dersom det åpnes opp for at utenlandske investorer får kjøpe opp norske kraftverk, er veien kort til at de norsk finansierte strømkablene til utlandet også selges. Det kan bety at utenlandske interesser ikke bare får råderetten over norsk kraft, men kan også beslutte å føre tilnærmelsesvis all kraften ut av landet – dvs til de kraft markedene de kan få størst avkastning på den. EU trenger arbeidsplasser, og med kontroll over billig norsk kraft, kan det bli et eldorado for etablering av nye arbeidsplasser i EU og kanskje andre lavkostland?

Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å gjøre Norge til en råstoffbank/ ressursbank for kyniske spekulanter som har til hensikt, eller har etablert seg i utlandet, samt for utenlandske investorer som kaster sine øyne mot naive norske politiske beslutninger.

Norske kraftproduksjon er i all hovedsak bygd opp gjennom et spleiselag av det norske folk. Norsk kraft hører derfor det norske folket til, og er en vårt lands viktigste kilde til fremtidige arbeidsplasser i Norge. Derfor må kontrollen over kraftproduksjonen forbli på norske hender!

Kommentarer


..antakelig viktigere enn vi tror. Hvem betalte for å få laga kraftverka…?