Sør-Odal APs fall

Av Lasse Gulbrandsen, medlem i Sør-Odal Høyres kommunestyregruppe.

Sør-Odal Arbeiderparti har mistet kontrollen med styringen av kommunen. Det har blant annet Ole Sverre Spigseth gitt uttrykk for i “Min mening” i Glåmdalen. Sør-Odal Ap samlet sin toppledelse for å kunne forsvare seg mot Spigseths leserinnlegg. Resultatet av "brainstormingen” er et svarinnlegg som sto på trykk i Glåmdalen lille julaften. Partiet skriver der at kritikken er urimelig fordi alle deres brutale kutt og skatteøkninger skyldes en situasjon som oppsto i fjor.

Størrelsen på Sør-Odal kommunes administrasjon og kostnader har over tid vokst til nasjonal toppklasse. Dette er ikke på noen måte en situasjon som ”oppsto i fjor”. AP har gjennom mange år gradvis styrt skuta i feil retning. ”Situasjon som oppsto i fjor” er en dårlig bortforklaring av feilslått politikk.

AP hevder at alle kommunens investeringer er gjort enstemmig. Det er trist å lese at partiet, etter 100 år med rent flertall, ikke tar mer ansvar enn som så. Etter å ha holdt både opposisjonen og alle innbyggerne for narr, blant annet gjennom tvilsom informasjon om den økonomiske situasjonen, har Arbeiderpartiet klart å få de andre partiene med seg på sine budsjett. Men det er det slutt på nå.

Både for 2010 og 2011 hadde Høyre alternativer. I 2010 kunne kommunestyret besluttet bygging av ny ungdomsskole. Men AP avfeide alle Høyres forslag som ”populistiske”. For 2011 la Høyre frem et alternativt budsjett. Arbeiderpartiet skal ha ros for at de støttet vårt forslag om ikke å heve foreldrebetalingen i SFO enda en gang. Men de skal ha sterk kritikk for at de ikke støttet våre forslag om redusert eiendomsskatt og reversering av kuttene både i skolen og helsetjenesten for barn og unge. Og de skal ha refs for å skrive i avisen at Høyre ikke hadde inndekning for sine forslag. Å presentere usannheter i et leserinnlegg kler verken ordføreren, varaordføreren eller deres lojale våpendrager Tor Pålerud, som var de tre som undertegnet leserinnlegget.

Til tross for reduksjonen i helsetilbudet til barn og unge skriver Ap i leserinnlegget at de har bremset kuttene i helse og omsorg. Der tok de også en “spansk en”. De brutale kuttene i 2010 er selvsagt bremset. Det skulle bare mangle. Men Ap-retorikken forleder innbyggerne til å tro at de ikke har kuttet mer. Men det har de. Se bare på helsestasjonen.

Et politisk flertall vil alltid bli vurdert ut fra resultatene av politikken sin. Ole Sverre Spigseths kritikk gjenspeiler innbyggernes holdning til styringen av Sør-Odal kommune. Det er kun de færreste som uttrykker sin misnøye gjennom leserinnlegg. Men de fleste skal stemme ved valget.

Vist 597 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Interessant innlegg. Men du Lasse; å er´e skattepenga og andre overføringer går te i denna kommun´?

Svaret på det er gjeld og generelt alt for høye kostnader. (Å betjene gjelda koster det samme som å lønne ca. 90 ansatte). Manglende evne til å prioritere hva kommunen skal bruke penger på har gjort den for dyr. (Prioritering = å si nei til noe). Jeg skal vokte meg for å være for konkret, men det er alt for mange ledere i kommunen i forhold til oppgaver og folketall. Dette er trolig ingen villet politikk, men snarere et resultat av manglende styring og kontroll over tid. Sakte men sikkert har kommunen vokst seg for stor.

For å redusere utgiftene – uten å ramme innbyggerne direkte – kreves at man tar noen tøffe beslutninger. Jeg har ikke bodd her i mer enn 11 år, men kan ikke huske å ha sett noen slike beslutninger fra Sør-Odal Arbeiderparti. Det går kun i kutt i direkte tjenesteproduksjon som skole, helse og omsorg, og selvsagt avgiftsøkninger og eiendomsskatt. Korriger meg gjerne om jeg husker feil.

Takk for opplysninga. Om dekk i Sørodal ønsker å gjæra no med po´litikken, så er opplysning det beste rådet je kæn gi. Mer detaljert kænsj, og da i kroner. 90 ansatte å er dæ? 90 millioner med alle tillegga eller meir? Offentliggjæring ta skyggebudsjætt plar gjæra saka klar fær fø´lket.

Jeg sitter ikke med papirer her jeg er nå (på jobben), men vi snakker vel om 40-45 millioner kroner. Det blir nok en morsommere valgkamp i Sør-Odal i år enn på lenge. Før den starter skal nemlig Økonomiplanen for de neste 4 årene behandles. Det skjer i juni. Da vil det komme frem et tydelig og forsvarlig alternativ til Ap.

Høyre vil selvsagt aldri få med seg Ap på våre forslag. Slik fungerer ikke stolte Ap-politikere. Det så vi nå sist i behandlingen av budsjettet for 2011. Men velgerne skal til valgurnene kun tre måneder etter at Økonomiplanen er behandlet. Det er selvsagt mange trofaste Ap-velgere som ikke bytter parti uansett. Enkelte synes trolig til og med synd på Sør-Odal Ap som har havnet i et slikt uføre. Men jeg tror svært mange ikke føler seg like bundet til “sitt” parti. Så velgerbevegelse blir det garantert. Ikke minst på bakgrunn av at Ap ikke tar de tøffe og nødvendige grepene.

Uansett, spennende og morsomt blir det. Sør-Odølinger har ikke hatt et så reellt alternativ på mange år som de vil ha ved valget i år.

Her er det bare å stå på. Husk at AP gjorde ett av sine dårligste valg i Sør Odal for fire år siden, det var såvidt de klarte å komme seg over 50%, om jeg ikke husker feil. Om man klarer å forene kreftene er det faktisk innen rekkevidde å bryte en altfor lang (og derfor også usunn) dominans. Still til valg med et troverdig alternativ, om ikke dere lykkes å ta over styringen helt, er det iallfall mulig å tvinge AP til samarbeid hvis de mister det rene flertallet. Og det hadde utelukkende vært til Sør Odals beste.

Lykke til!

Må sterkare krefter tel. blir´e 30 % på AP eller deromkring er løpet kjørt!

Du har rett Kårstein. Ap gikk fra 63,9 % i 2003 til 52,3 % i 2007. I følge www.pollofpolls.no er de i hht siste nasjonale meningsmåling, brutt ned på kommuner, nå nede på 44,8 %. Da tvinges de til å samarbeide. (Hils søsteren!).

Arne: Så galt som 30 % går det nok ikke for Ap. Men det er jo lov å håpe…

Hvem skal isåfall tukte AP i Sør-Odal? Høyre ble vel det 4 største partiet i Sør-Odal i 2007, og SP og FrP fikk flere stemmer enn Høyre. Dessverre vil jeg heller ha AP politikk, enn de 2 andre. Høyre har for liten oppslutning til å skjære gjennom med sine ønsker, dessverre og jeg tror ikke det kommunale rotet som har vært får store innvirkninger ved neste valg.

Jeg vet ikke hva du legger i å tukte Ap, Tom. Men det vi snakker om her er at de mister sitt rene flertall. Og det ser det ut til at de gjør. Dermed må de samarbeide med noen. Bare det er en “revolusjon” i Sør-Odal.

Mye vil skje mot valget. Jeg tror f.eks. det blir færre lister i år. Tidligere har alle småpartiene til sammen fått så mange stemmer at det hadde betydd mandater hvis de hadde vært samlet. Disse stemmene vil nå bli fordelt på færre opposisjonspartier. Det betyr flere mandater til disse, på bekostning av Ap

Jeg tror også Sp vil ramle ned til under 10 %, slik de var etter valget i 2003.(De er – så vidt jeg kan se – det eneste partiet som ønsket å øke eiendomsskatten i kommunen). Og ikke minst tror jeg Høyre vil styrke seg betraktelig. H er det eneste partiet med et alternativt budsjett, med flere kutt som ikke berører innbyggerne direkte. H vil bygge ny ungdomsskole, reversere kuttene i lærerstillinger og gradvis trappe eiendomsskatten ned til null. Vi skal bruke valgkampen positivt til å vise folk vårt alternativ. Mange vil like det de ser.

Sist, men ikke minst: Høyre har hatt en kraftig vekst i antall medlemmer og engasjement det siste året. Det vil gjenspeile seg i en meget sterk valgliste, med mange dyktige mennesker, som er villige til å bruke av seg selv og tiden sin til å drive valgkamp.

Med taneken på kommunens økonomi pr dags dato, hvordan kan Høyre bygge ny ungdomskole, reversere kuttene i stillinger og unngå at innbyggerne får noe dårligere tilbud? Min umiddelbare tanke tilsier at dette koster penger, og hvor finnes de? Man skulle nesten tro at kommunen var “skakkjørt” men hvis det finnes penger til ny skole og reversere stillingskutt må vel dette gå ut over noe, eller?

Du så nok noe av dette i budsjettforslaget vårt Tom. Og mer kommer i Økonomiplanen. Men svaret er at det gjelder å kvitte seg med gjeld og effektivisere driften. Det er akkurat der man må ta noen tøffe grep. (Som altså Ap ikke viser tegn til å være i stand til å gjøre).

- et dumt spørsmål. Nytt skulebygg? Blir unga i kommu´n bære på skula ta dæ?

Ja, det tror jeg Arne. Skolen er en viktig arena for å bygge unge menneskers selvtillit. Økt selvtillit gir økt sannsynlighet for at elevene tar ut de ressursene de har i seg. Når man blir nedgradert til de grader som våre ungdomsskoleelever, gjennom nedlegging av utdanningstilbud, 40 elever pr. lærer i enkelte fag og et skolebygg som er totalt nedslitt, bygger kommunen ikke akkurat ikke opp om motivasjonen. Uten motivasjon blir det vanskelig å få resultater.

Godt arbeidsmiljø for lærerne og godt læringsmiljø for elevene er et bedre grunnlag for god læring. Når det er så ille at verneombudet og Arbeidstilsynet må stenge naturfagrommet, slik at eleven ikke kan gjennomføre praktiske oppgaver i dette viktige faget, er det åpenbart at en ny skole vil gi resultater.

Høyre har også store planer for skolen i Sør-Odal utover akkurat det bygningsmessige på ungdomsskolen. Sør-Odal Høyre har akkurat vedtatt å nedsette en gruppe, bestående av folk fra skolen, Undervisningsforbundet, næringslivet og annet, som skal se på hva som skal til for at skoleresultatene i kommunen skal komme opp på landsgjennomsnittet. Dårligere ambisjoner enn det kan vi vel ikke ha? (Ordføreren har tidligere vært ute i Glåmdalen og sagt at hans mål er å komme opp på snittet i Hedmark. Det mener vi at ikke er ambisiøst nok).

Gruppa vil se på alle forhold; skolestruktur, ressursbruk, administrasjon, organiseringen etc. etc.
Og sist men ikke minst: Skoleeieren må ha en mening om hvordan skolen i kommunen skal være. Vi vil bidra til at alle ansatte har en plan å arbeide etter. Når skoleresultatene spriker fra skole til skole, og alle 1. klassinger kan lese på den ene skolen og kun noen få på den andre, selv med samme skoleeier, er det åpenbart noe som skurrer. (Det er kommunestyret som er skoleeier). Sør-Odal Høyre tar skolen på alvor og vil ha skole som en av de viktigste valgkampsakene.

-det je får ut tor alt du har skrivi er at kommu´n fordeler 40 elever pr lærer i no´n fag. Trulig får dere vite at det
aldri bør væra meir enn 20 elever pr lærer. Skar dere politikkere gjæra no med karaktera, er det vel rektig å gjæra no med detta. Kan kommunekassa deres klare det? Vi som “overlevde” innføringa ta ungdomskue´rn i si tid med store, nye bygg, men færre til å gjæra no funksjonelt med elvmassa, kjinne oss att.
Ambisjoner er no dekk skar ha nær skulesystemet fungerer, og det gjær det visst itte?
Med dissa nyere læreplana som nå er komen, som forutsætter at lærera må bruke halve “tilstedeværelsestida” si på møter og i særs detaljert planleggingsarbeid både før og etter undervisinga, stiller fleir ta skulefolket seg negative te, (itte i din kommune kænsj) men mange are plasser. Skar dekk reise nytt skulebygg i SørOdal uta å reparere på skula som alt er der får dere no å ta tak ti. Håper kommu´n lykkes!

For kommunen finnes ingen alternativ til å lykkes. Det gå bra. Skoleeieren (kommunestyret) er ansvarlig for at elevene får best mulig læring. Hvis de ikke lykkes må velgerne bytte ut eierne.

Og lærernes arbeidssituasjon og oppgaver er en naturlig del av en skoleplan. Det samme gjelder ledelsen. I dag er rektorene like mye virksomhetsleder med økonomi- og personalansvar, innkjøpsansvar og andre administrative oppgaver som pedagogiske, faglige ledere. Hva med å omorganisere dette? Og trenger vi 5 rektorer for +/- 400 elever i barneskolen? Ikke vet jeg, men det er mye å se nærmere på i skolen i Sør-Odal. Skoleresultatene må opp, vi har ikke råd til å slippe ut kull etter kull uten at de har fått anledning til å lære etter evne.

Annonse