Næring - en forutsetning for vekst

Grue Arbeideparti vil arbeide for å markedsføre Grue som en næringsvennlig kommune.
Vi mener at kommunens viktig oppgave er å tilrettelegge for nyetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Nye arbeidsplasser er en forutsetning for å stabilisere folketallet og skape økt bolyst.

Planlegge og erverve gode industri- og boligtomter og holde god kontakt med fylkeskommunale og statlige myndighetter for at næringslivet i Grue gir bedre infrastruktur og rammebetingelser.

Vi ønsker å arbeide aktivt for at Grue blir Hedmarks beste kommune i arbeidet med entreprenørskap blant barna og unge, og bidra til videre utvikling av oppfinnermessa.

Boro Petkovic
Listekandidat Grue Arbeiderparti

Vist 112 ganger. Følges av 1 person.
Annonse