Bevar høgskoletilbudet på Kongsvinger!

I det siste har vi sett at Høgskolen i Hedmark ønsker å legge ned høgskoletilbudet på Kongsvinger. Vi har også sett at flere politikere fra ulike partier har gått ut i media og forsvart avdelingen på Kongsvinger. Som ungdomskandidat er det naturlig at jeg er opptatt av skole og utdannig, og som Kongsvinger-jente faller det seg også naturlig å være opptatt av kommunen, KIL, og av å opprettholde høgskoletilbudet på Kongsvinger.

For meg er det ikke viktig å bevare avdelingen på Kongsvinger kun fordi jeg selv er fra kommunen, mn det er viktig å opprettholde et generelt godt høgskoletilbud i Hedmark, og resten av landet. Jeg tror ikke, på lik linje med flere andre politikere som har uttalt seg i saken, at de studentene som nå søker seg til Kongsvinger vil søke til Hamar hvis høgskoletilbudet på Kongsvinger fjernes. Noen ville nok søkt seg mot Hamar, men kanskje for politistudentene spesielt, ville det falt mer naturlig å søke mot Oslo eller andre deler av landet.

Jeg tror også at høgskoletilbudet på Kongsvinger er viktig for Innlandsuniversitetet. Hvis Høgskolen i Hedmark tar prosjektet Innlandsuniversitetet seriøst, mener jeg at tanken om å legge ned avdelingen på Kongsvinger er en real skivebom. Istedenfor å ønske å legge ned tilbudet, bør man heller satse på å opprette flere studietilbud. Vi vet at utdanning og kunnskap er viktig. Vi vet at det er vanskeligere å få jobb uten utdanning, og vi lever tross alt av å jobbe. Det er skatten vi betaler av den lønna vi tjener som får velferdsstaten til å gå rundt, og derfor trenger vi flere mennesker med høyere utdanning.

Det tredje argumentet mitt for å opprettholde Høgskolen i Hedmarks avdeling på Kongsvinger, er at studenter er viktige bidragsytere for å få et mer levende Kongsvinger. Fadderuka er et eksempel på dette. På Lillehammer er det utrolig mye som skjer under fadderuka, som er den første uka av studieåret hvor nye studenter blir kjent med hverandre. Alt fra pub-runder til konserter og utekino i parken, er happeninger som er med på å gjøre Lillehammer til en levende studentby, og en attraktiv kommune å bo i. Ønsker vi ikke det samme for Kongsvinger?

Til slutt ønsker jeg å avslutte med et sitat av Nelson Mandela: "uten utdanning er ingenting mulig, med utdanning er alt mulig”.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti

Vist 309 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Kjempefint det Elisabeth, jeg trur alle herover som leser innlegget ditt er enige med deg i argumenta dine. Kan du viske noen ord i øret til Jens eller are der inne i hovedstaden, hos dom som vil væra mer tungtveiende når bestemmelser tas over detta temaet en gang i nær framtid.

Takk for det, Arne! Ja, jeg tror også at de fleste i Glåmdalsregionen er opptatt av å bevare høgskoletilbudet på Kongsvinger. Det er en viktig sak, ikke bare for Kongsvinger og Glåmdalsregionen, men for fremtida! Flere studieplasser betyr mer kunnskap til folket, og det er viktig. Om jeg får viska noen ord til Stoltenberg eller ikke vet jeg ikke, men jeg skal gjøre mitt for at flest mulig skal stå på for denne saken, og forhåpentligvis får vi det til!

Dersom vi ønsker å få til en utvikling i vår region, inklusive høyskoletilbud, bør vi slå oss sammen med de andre kommunene i regionen og komme oss ut av Hedmark fylke. Så lenge vi er en del av Hedmark, vil vi fortsette å bli behandlet som en ubetydelig provins – og i beste fall bli avspist med “avdelingskontorer” og “underbruk” av skoler og institusjoner med hovedkontor i Hamar og omegn.

- synes som det har blitt mange høgtflyende ønsker for å få beholde detta tilbudet. Vi har politi utdanninga og må væra glad for det. Ellers synes det som om “visse kretser” helst ser det motsatte av et utvida tilbud her øst.

Annonse