Visjon for Kongsvingerskolen

Se for deg tjue fjerdeklassinger fra Kongsvinger. De er alle søte. Kanskje litt rampete, men som oftest lærevillige. Noen bor på Langeland, andre på Tråstad, i Lia eller på Vennersberg. Av disse er det fire som aldri kommer til å bli bedre i matematikk enn gjennomsnittet i klassen dette året.

De vil for alltid kunne matematikk på fjerdeklassenivå. Kanskje er det de samme fire som er funksjonelle analfabeter? (I følge OECD er rundt 300.000 nordmenn så dårlige til å lese at de vil ha problemer i et moderne samfunn). Av tilfeldige tjue barn vil 14 fullføre videregående skole, målt i landsgjennomsnittet. I Hedmark er dessverre andelen noe lavere. Tallene vil kanskje variere fra år til år, men vi kan vel alle være enige om at de er alt for høye.

Det gjøres allerede en del innen skolen i Kongsvinger, og alle partiene i Kongsvinger sier de vil satse på skolen. Men hvordan skal de satse? Jeg har et forslag som krever litt mot:

Vi i [navn på parti] lover herved å sette inn nok ressurser til at Kongsvinger blir best i landet på opplæring. Alle elever skal lære å lese, skrive og regne tilfredsstillende, og vi skal ha landets laveste frafall i den videregående skolen.

Dette gjør vi blant annet gjennom å:
- Kartlegge og _utnytte ressursene vi har _i skolen allerede
- Erkjenne våre begrensninger og lære av de beste innenlands og utenlands
- Motivere foreldrene til å ønske at barna tar videregående og høyere utdanning
- Sette av ressurser til å ha landets best motiverte lærere og beste pedagoger
- Aldri se på de vanskeligste barna som tapere_, men ta dem som en ekstra spennende utfordring
- Aldri tillate at noen
faller utenom_ i grunnskolen

I dag har SV lansert 20 millioner til såkalte overgangsprosjekter, men problemene starter allerede i første klasse, og da må skolene jobbe sammen på tvers i kommunen, og ikke minst sammen med foreldrene. Det er lærere og foreldre som preger barne i ung alder. Dessuten blir jeg litt skeptisk til tiltak som lanseres under en uke før en valgdag.

Jeg er ingen pedagog, men så vidt jeg skjønner er et sånt mål ikke er en umulighet. Det handler om vilje og ressurser. Jo flere som lærer basisferdigheter i grunnskolen, jo flere takler videregående skole. Jo flere som kommer gjennom videregående skole med gode karakterer, jo flere velger høyere utdanning. Flere flytter tilbake, eller tar utdannelse ved høyskolen vi ønsker oss her.

Det er et konkret og målbart tiltak som tar tak i noen av grunn-utfordringene våre, og gir barna våre en bedre framtid.

Vist 296 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

-er ikke uenig med endel av det du hevder:
Men spørsmålet er bare hvordan og hvorfor det er blitt sånn i denna såkalte enhetsskolen. De aller fleste ungene begynner på skolen i 1. klassa fulle av iver og arbeidslyst, men etter “ei stønn” er mye av dette borte for mange, og skolen har blitt et ork.
Hva har skjedd? Og åssen snur vi denna trenden? Ikke trur jeg at verken 20 eller 200 mill. kommer til å snu detta. Noe har fått utvikle seg i skoleverket, og kanskje i samfunnet forøvrig, som politikkere i et valgår ønsker å gjøre noe med, men jeg er usikker på om det er vilje nok til å ofre så mye som det vil kreves her.

Dette handler litt om penger og mye om bevissthet. Det er en interessant artikkel i nettavisen i dag (http://www.nettavisen.no/nyheter/article3226688.ece). Jeg bet meg spesielt fast i det privatlæreren sier mot slutten:
“Myhre er skeptisk til at elever med lese- og skrivevansker får fritak fra enkelte fag, i stedet for hjelp til å mestre faget.
- Selv om du har problemer med lesing og skriving, betyr det ikke at du er dum. Med de rette hjelpemidlene, er det mulig å lære seg dette. Vi kjenner til flere med lærevansker som i dag tar høyere utdannelse, sier Myhre.”
Her tror jeg mye av utfordringen og løsningen ligger. Alle har ikke like muligheter før de har studiekompetanse etter fullført videregående. Da er de myndige og kan ta konsekvensen av egne valg. Før der har foreldre og samfunnet et stort ansvar for å prøve alle muligheter.

Mitt håper at å skape vilje…

Annonse