Investering for fremtiden

Vi er mange tidligere elever som engasjerer oss i dette valget om solbakkens fremtid. Hvorfor? kan noen spørre, foruten å komme på besøk er vi jo ferdige der eller?
Det jeg tenker mest på er å sørge for at fremtidige elever kan får den samme muligheten som jeg fikk. Framtidens elever har ingen mulighet til å beskytte det unike med skolen, for de vet mest sannsynlig ikke om den ennå.
For Solbakken er et unikt tilbud! ”Alle på EN linje” er skolens motto. Alle jobber mot felles mål, alle kan hjelpe hverandre og alle opplever et år og et samhold som ikke kan sammenlignes med noe annet. ”Alle på en linje”, det var det som trakk meg dit.

Muligheten til å få tett oppfølging på tomannshånd med lærerne kan ikke bli bedre enn her. Kompetente og godhjertede tar lærerne vare på elevene med stor kjærlighet til faget og skolen. Alle blir som en stor familie på Solbakken gård. Der føler man seg velkommen og elsket. De som har jobbet så mye ekstra på eget initiativ for skolen fortjener også å få føle at de eier den selv.

Om stiftelsen blir trengt opp i et hjørne på Solbakken, mellom kino, cafe og idrett, og skal drive folkehøgskole derfra, blir forholdene meget lite tilfredstillende for både elever og lærere. Da forsvinner åpenheten som er en forutsetning for å kunne bedrive teater og scene-kunst.

Solbakkens elever holder høyt nivå når de går ut av skolen (bare se på prosentandelen som går videre til renomerte skoler). Ikke ødelegg en god utdanningsinstitusjon.
La stiftelsen kjøpe.

Karen Kviseth,
elev 2010/2012

Vist 103 ganger. Følges av 1 person.
Annonse