Hvorfor ødelegge noe som allerede fungerer så bra?

Jeg kan være enig i at det kan være nødvendig med flere fasiliteter for å utvide tilbudet i Sør-Odal kommune, men utenom at det blir på bekostning av noe annet.

Jeg forstår at folk ønsker flere og bedre tilbud, men til fordel for å ødelegge det som allerede er? Trenger virkelig Solbakken Gård café, kulturhus og kino og alt det andre som er planlagt på et og samme sted? Hva med å flytte det nærmere sentrum slik at skolen kan bevare de rolige omgivelsene som alle setter så stor pris på?

En folkehøgskole med etterhvert så mange tilbud, vil så klart tilsvare flere mennesker. Det er vel og bra, men skolen trenger å bevare det lille antallet elever (45) som skolen har kapasitet til å ta inn. Da får du mulighet til å bli kjent med alle, og ikke på den overfladiske måten. Sammen blir elevene et slags støtteorgan, noen som hjelper deg opp og fram.

Opprettelse av en idrettslinje kan være med på å bryte ned det støtteorganet. Jeg tror at en felles interesse for teater er viktig med tanke på samhold og forståelse for faget. Teater og idrett er ikke akkurat de to gruppene du ser for deg gå sammen. Skal Solbakken FHS bevare samholdet og det tette skolemiljøet, så er ikke en idrettslinje svaret.

En annen faktor er at vi ikke vet om idrettslinja blir dekket finansielt, med tanke på utstyr og kapasitet. Dette kan bli et tomt tilbud for så vidt vi vet, ettersom andre godt beryktede folkehøgskoler med idrettslinje strever med å ta til seg elever.

Mvh,
Susanne Rytter Johansen elev v/ Solbakken FHS 2010/2011

Vist 81 ganger. Følges av 1 person.
Annonse