Hei, Odalen!

Her kommer noen motforestillinger og tilsvar fra en med lokal forankring. (Jeg flyttet til Sør-Odal i 1985. Til tross for en litt eksotisk dialekt har jeg bodd flere år i denne kommunen enn noe annet sted i verden, og har et barn som er født på Kongsvinger sykehus og oppvokst på Skarnes (Tronbøl barnehage, Korsmo skole og Sør-Odal ungdomsskole). Dette gir en viss forankring.

Jeg arbeidet på Solbakken folkehøgskole fra 1985 til 1996, på Bårdar Akademiet i Oslo fra 1996 til 2006 (da jeg dagpendlet i 6 år, som utallige andre odølinger) og fra 2006 igjen på Solbakken. Jeg var rektor på skolen da Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), som eide og drev skolen fra 1946 til 2007, solgte eiendommen til Sør-Odal kommune, og skoledriften ble omorganisert og nyetablert i en stiftelse.

Jeg reagerer sterkt på følgende uttalelse fra Øystein Barhaughøgda: ”Når mye av nødvendig kontraktbestemt vedlikehold ikke er fulgt opp, er det da riktig å selge eiendommen for 1,5 M tilbake til mange av de samme personene som i 2007 solgte eiendommen for 15 M til kommunen?”

Hvis dette er en utbredt oppfattelse, er det viktig å få presisert at det ikke var de ansatte på Solbakken som solgte eiendommen. Det var heller ikke skolen eller skolens ansatte som fikk disse 15 millionene. Tidligere eier solgte til Sør-Odal kommune uten at noen av skolens ansatte var involvert i prosessen. Undertegnede hadde derimot mye jobb med å skaffe startkapital til stiftelsen. Sør-Odal kommunestyre vedtok enstemmig å gå inn med kr. 100.000, og til sammen fikk vi inn 500.000 kroner. 100.000 kroner er altså summen kommunen har brukt på Stiftelsen Solbakken folkehøgskole, – ikke 15 millioner. Vi var veldig glade for at kommunen ville være med i stiftelsen, og vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid med mange av kommunens ulike etater.

Jeg har også stort behov for å imøtegå følgende påstand i Øystein Barhaughøgdas innlegg: ”En eiendom som til nå har vært isolert fra Odalens befolkning og tilrettelagt noen få.”

Helt siden vi startet revylinjen i 1990, har vi invitert Odalens befolkning til forestillinger og andre åpne arrangementer. Vi har også samarbeidet med lokale aktører i noen av forestillingene våre.
Da jeg kom tilbake som rektor i 2006, var omdømmebygging i lokalmiljøet min viktigste jobb i tillegg til å sikre høy kvalitet på elevenes undervisning. Jeg henvendte meg til lokalt næringsliv og til mange av Sør-Odals lag og foreninger, og fikk raskt et godt samarbeid bl.a. med Sør-Odal sanitetsforening. De hjalp oss å finansiere en feriekoloni for kommunens barn i 2007. Dette ble slått stort opp i Glåmdalen, med dobbeltsider i avisen 23. juni og 11. august samme år. Tittelen på det siste oppslaget er ”Solbakken for hele bygda”. Her utdypes noen av planene for utstrakt samarbeid med unge og eldre i Sør-Odal. En del av disse planene har vi klart å realisere. ”Saniteten” er her på ukesbasis hele vinteren i tillegg til å arrangere sin store middag for enslige og eldre her en gang i året, og vi er fast innslag på vårtreffet de arrangerer på Skogtun sammen med Sør-Odal Rotaryklubb.

Vi besøker årlig barnehagene i kommunen med teater og leker, vi har hatt faste lesestunder for barn på biblioteket, vi har produsert forestilling for de yngste av Odal Sparebanks ”kunder” på Milepælen, i flere år har vi produsert barneforestillinger for distriktets tredjeklassinger gjennom Den kulturelle skolesekken. Når det gjelder samarbeidet med Sør-Odal ungdomsskole, henviser jeg til Gudbrand Ødegårds innlegg i Min mening-spalten mandag 10.09.
Vi arrangerte åpen dag med kafé for kommunens nye landsmenn sammen med kulturetaten i Sør-Odal i forbindelse med mangfoldsåret, vi skrev, produserte og spilte forestillingen ”Gjenklang” for elever i videregående skole i forbindelse med TV-aksjonen 2008 (Blå Kors), og samarbeidet i den forbindelsen med helsestasjon for ungdom både i denne og 6 andre kommuner i Hedmark og Oppland.

I mai 2012 produserte vi en holdningskampanjefilm for Tannhelsetjenesten i samarbeid med ungdomsskoleelever fra Sør-Odal og Kongsvinger. Denne skal vises på alle offentlige tannlegekontor i Hedmark.

Vi har deltatt mange ganger på julegrantenningen som arrangeres av Sør-Odal handelsstands-forening, vi har bidratt flere ganger på store arrangementer hos Rescon Mapei, vi har deltatt på Odalstunet i forbindelse med grunnskolens tundager i mange år, og vi har underholdt på utallige julebord, jubiléer og andre festligheter i kommunen vår. Jeg tør å påstå at vi har bevist og stadig beviser at Solbakken er for alle i Sør-Odal.

Med vennlig hilsen
Hilde Njøs, lokalt forankret

Vist 248 ganger. Følges av 1 person.
Annonse