Bussproblemer

Noe må gjøres med kollektivtrafikken i Kongsvinger. Dagens busstilbud er dårlig tilrettelagt for mange av elevene som er avhengige av buss for å komme seg til skolen. Det er dårlig plass og dårlig tilrettelagte tider.
Om morgenen er det mange som skal ta buss til skolen. Bussturen kan være lang, og mange må stå, siden det ikke er nok plasser. Med tanke på sikkerhet er ikke dette optimalt. Et alternativ kan være større eller flere bybusser. Et mål bør være at alle får sitteplass. Spesielt om vinteren, når det er ekstra mange som tar buss, er det trangt. Det bør tas hensyn til dette når rutene settes opp.
Ikke bare er det dårlig plass når elevene skal ta bussen, tidene er ikke tilpasset skoletidene og elevene, som er en stor målgruppe i kollektivtrafikken. Når i tillegg bussrutene snart endres til fordel for pendlertrafikken vil dette bli enda mer ugunstig for elevene.
For å gjøre kollektivtrafikken i Kongsvinger mer gunstig for både skoleelever og andre passasjerer burde det kanskje vurderes å sette opp en buss for skoleelevene og en for andre.

- Khanh, Mari, Siriann og Ida, 1STA Øvrebyen VGS

Vist 84 ganger. Følges av 1 person.
Annonse