Bor man i sentrum, så bor man i sentrum!

Leser stadig negative artikler om at beboerne i terrassehusene ovenfor Thorvalds Løvenskioldsveg klager over at de mister 40 cm med utsikt over byen, om de 51 nye leilighetene bygges i gaten nedenfor.

Jeg må si at jeg reagerer sterkt på den motstanden. Det er helt greit at dem ønsker å bevare den “usedvanlig” gode utsikten fra leilighetene deres, men på en annen side, så ber man om det da man bosetter seg nær sentrum. Hvis miljøet ikke kan tilpasse seg deres behov, så er det bedre å velge ett annet miljø. De har kun kjøpt en firkant i en blokk, og ikke resten av byen!

Hvis denne byen faktisk skal kunne utvikle seg så må vi kunne ofre litt av utsikten. Slik er det i alle byer i hele Norge, så skjønner derfor ikke poenget med å klage. Disse byggene med leiligheter kunne vært mye høyere. Se i Oslo for eksempel! Den vanlige utsikten for beboere i sentrum er en murvegg med vinduer på andre siden av gaten. Er du heldig kan du kanskje kunne få øye på himmelen over husene, men da skal du bo høyt oppe!

I går Lørdag,10.02.13, ble det skrevet et innlegg i avisen om at hvis det snart ikke bygges flere boliger i Kongsvinger, så vil vi ende opp med pendlere, og ikke befolkningsvekst! Om disse leilighetene ikke kan bygges i sentrum, så motstrider dette all fornuft rundt denne artikkelen.

Det byen vår trenger er flere boligkvartaler i sentrum. Byen må fortettes i sentrum, og ekspanderes i breddene. Noen hus må gå i bakken, men det er en bivirkning av en positiv utvikling. Vi er en liten by i Hedmark. Alle andre byer vokser, mens vår ligger etter. Jo tregere vi er til å vokse, desto mindre blir byen i en nasjonal skala! Vi klager på for lite utvikling i byen vår, men når vi faktisk får muligheten til utvikling, så takker vi nei til den….hvorfor er det slik?

Vist 186 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

__"Hvis miljøet ikke kan tilpasse seg deres behov, så er det bedre å velge ett annet miljø. De har kun kjøpt en firkant i en blokk, og ikke resten av byen!"_
Så enig så enig. Det blir dårlig eller ingen vekst dersom tilflyttere og oppvoksende generasjona flytter fra plassen, fordi dem ikke har råd te å etablere sæ i et dyrt og pressa boligmarked. Og det e grenser for kor mange som e villig te å bo flott og dyrt, og samtidig måtte bruke mye tid og ressursa på å pendle lange strekninger til og fra jobb.

Jeg tenker at det som gir byen vår særpreg, er en v-dal. Vi som er født og oppvokst her, er vant til utsikt. Det setter vi pris på og vil beholde. Og det er det vi gjerne vil selge for å få folk hit. Derfor reagerer jeg, om ikke nødvendigvis negativt, men ser med tristhet på, at det vi ønsker å ha som særpreg, forsvinner. Kongsvinger er en småby, med småhusbebyggelse og blokker bør plasseres med omhu. Å “tvinge” blokker inn, der blokkbebyggelse ikke ligger naturlig inn i terrenget og stenger andre inne, er ikke bra. Vi har så mye skog å ta av og vi har områder i byens sentrum, som kunne vært utnyttet til formålet.

“Og det er det vi gjerne vil selge for å få folk hit”
Du har et viktig poeng her Aina, som kommunens byplanleggere helt klart bør ta hensyn til i sin arealplan for videre vekst. Bygging av blokker e ofte et nødvendig tiltak, dersom kommunen skal ha et reelt håp om å vokse som by, og det burde jo ikke være noe i veien for å ta estetiske hensyn med seg inn i en langsiktig arealplan for utviklingen av bybildet.

Jeg vil ærlig si at jeg mener disse leilighetene heller burde bli bygget lengre nede i sentrum som boligkvartaler, fremfor å bygge disse i Thorvalds Løvenskioldsveg. Men det er fordi jeg ønsker en styrkning av den konsentrerte sentrumskjernen i byen. Men utviklingen kan ikke vike selv om de bygges i bykjernen, eller i Thorvalds Løvenskioldsveg.

Disse leilighetsbyggene kan nok ikke beskrives direkte som blokker, heller et leilighetsbygg, for det er jo kun 3 etasjer det er snakk om. De ruver ikke på noen måte i terrenget, og vi klarer fint å bevare V-dalen som er et kjennetegn på byen vår som du sier.

Men da det kommer til utsikt….så er det et par valg for utviklingen av byen vår. Syntes dere det er bedre at byen ekspanderer utover, slik at vi mister utsikten av naturen på grunn av boligbygging, eller at vi bygger leilighetskomplekser i bebygde områder for å bevare naturen rundt byen vår? Hvis vi bygger i høyden vil det bedre bystatusen, være miljøvennelig, og skape en mer “urban utsikt”. Disse leilighetsbyggene er jo ikke stygge, de pynter heller opp byen vår!

Men som sagt, hvis man bor i sentrum så bør man tåle slik utvikling i området. Leiligheter er enkle og sentrumsnære. De øker folketallet, og senker bilbruken på grunn av den sentrale beliggenheten. De som bor i leiligheter er gjerne de som ønsker å bo enkelt og sentralt. Sentralt betyr i områder med tettere befolkning og enkel tilgang til utdanning, butikker, fasiliteter osv. Hvis det skal eksistere noe som heter sentralt, så må folk bo tett, og da er slike leiligheter livsviktige for å skape denne sentraliseringen!

Annonse