En vindmøllepark for fremtiden!

Hvorfor kan vi ikke bygge disse vindmøllene en gang for alle? Skeptikerne får disse vindmøllene til å fremstilles som at “de skader både liv og helse”! Dette mener jeg bare et tull!

Vi trenger vindmøller for å forsikre at vi har en ren og fornybar energikilde for fremtiden. Denne saken burde involvere ungdom i større grad, for det er vi som sitter igjen med konsekvensene av våre foreldre valg og livsstil. Kongsvinger som alle andre må kunne ofre noe for å nå dette målet.

Skrev tidligere ett leserinnlegg her der jeg ønsket at man skulle bygge boligkvartalene i sentrum. Poenget mitt med det leserinnlegget var at byen skriker etter arbeidsplasser og utvikling, men da vi får tilbudet om utvikling og arbeidsplasser så takker vi nei! Dette her er andre gang på kort tid vi takker nei til slike ting……så jeg spør….hva skal vi gjøre for at byen skal kunne utvikle seg?

Disse vindmøllene plasseres midt i skogen…mange hundre meter fra mennesker! Det vill verken skade liv og helse! Det vill faktisk bedre liv og helsekvalitet i befolkningen i form av reduserte utslipp av klimagasser. Men det ser ut som mange innbyggere er i mot et godt miljø. Som sagt, det er vi ungdom som må ta konsekvensene av dette. Det kalles bærekraftig utvikling og energi for fremtiden!

Jeg vil heller ha en vindmølle i hagen, enn 10 kullkraftverk på plenen! :)

Vist 250 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

- trur det er mange som er uenig med deg.
Men du veit at de som eiger skogen og åstoppene vil tjene på at det blir satt opp vind-elektriske enheter -uansett hva du og jeg meiner.

Hva skal vindkraften dekke?
Hvem vil tjene mest på vindmøller i Norge?
Er det hver enkelt av oss som kan dra fordeler sier jeg ja!
Men er det slik at hver enkelt av oss skal igjen få mer og betale på i faste utgifter, forklare jeg NEI.
Slik dette fremlegges virker det som at det kun handler om to ting – De som skal tjene på oppbyggingen og grunneieren.
Da ser jeg en snever tanke full av misunnelse.
Om en tar seg en tur litt rundt i Europa, ser man store fantastiske monstre som svisjer uten stopp. De er en fryd for øyet. Og er en genial tanke. En tanke av omsorg, spør du meg. For vindmøllene er nesten uten lyd, de står der og forteller om vekst, om natur, vitenskap og klokhet. Vind vil det alltid være, men se på vannkraften, der kundene alltid er det svakeste pungt, slik vi må betale deretter, i faste avgifter.
Og driftkostnader som går opp i vilden sky, av linjer som felles ned av trær, vedlikehold admin. osv. Om en legger til og trekker ifra, vil en vindmølle utgjøre mindre og sikrere drift, da jeg forlanger at alle linjer legges ned i grunn. Men det betyr også en tung forandring for nåværende system. Antar at alle som tjener penger på den nåværende levering av strøm, blir og er de største motstandere, sammen med de som ikke vil forandre seg.
En annen ting er størrelsen og utseende og ikke minst beliggenheten av et likt anlegg. Siden vi ikke har enorme områder og ta av, slik som mange andre steder i Europa, kan det sikkert være vanskelig og finne et egnet område. Støy har vi rundt oss hele dagen og natta med om man bor i et sentrum eller ved noen industri. Så og sette opp vindmøller i nærheten av et industriområde hadde vært og foretrekke før en begynner i det hele tatt og diskutere slike anlegg i utmark, enkeltmennesker i Norge vil bevare natur og fritids områder. Men der ser man at han Ola og a Kari alltid gjør den samme feilen. Akkurat som mange andre ting er blitt gjort i Norge. Se bare på veier hvordan de brytes frem, Blir enkeltmennesket hørt i slike saker? Svaret er NEI. Og er det noe som gir støy er det akkurat en vei! Det virker som om bare det handler om og ødelegge natur sier kommune og stat JA samstemt. Mens ingen noengang engang vil høre på motsatsen!
Om jeg kunne ønske ville jeg hatt en egen vindmølle, som kunne ha dekket mitt eget behov av energi. Aldri fått regninger i posten og som en må finne penger til. Men på en annen side,må jeg jo prøyse dette anlegget mitt. Se over batterier og omformere. Men jeg slipper og inngå dyre avtaler, forhandle meg til en rimelig pris, så slipper jeg og bli kontrollert av andre og kan være min egen herre, på mitt eget lille vis. Og utenfor der alle de stygge bor, der kan de ha vindmøller. av

- slik det ser ut nå med nettsanband over heile Europa, er det mulig at vi – du og jeg og alle oss her i landet, blir med på å dekke kostnadene til elforbruket over heile detta område. Det er noe som kalles “harmonisering” av el-priser. Egentlig at kraftselskapa skal tjene meir enten det blir på hydroelektrisk, gamle kullkraftverk, gasskraft eller som her vindkraft – På tross av at vi her i nord treng meir elektrisk kaft enn i sentral og syd-Europa blir vi med på å spleise forbruket på are plasser.

I Hurdal kommunestyre skulle vi velge energiform for den nye storskolen vår. Jeg fremmet utredning av vindmøllekraft fra vindmøller satt opp lengst nord i kommunen vår. At det ble nedstemt er greit nok. Mer interessant var det å høre på Venstre-ordfører Runar Bålsrud sin argumentasjon på hvorfor vi ikke skulle utrede vindmølleprosjektet. Venstre er ikke til å stole på i praktisk politikk.

Vindmølle parker er ikke miljøvennlig det skader fugler og skremmer rådyr etc.I glomma finnes det 39 vannkraftverk hvorfor ikke bygge bølgekraftverk,hvorfor er man ikke mer kreative?Spania Italia har bygg bølgekraftverk.Man kan bygge det her å.

Annonse