Fellesskolen best på resultater

Nå om dagen hører man ofte at folk er misfornøyde med utviklingen i skolene her i Norge. Høyre mener at skolen utvikles i feil retning, det er ikke Arbeiderpartiet enige i.
For statistikken viser at resultatene i de norske skolene er på vei oppover, mens resultatene i skolene i Sverige, der Høyre vil hente sin politikk fra, går nedover. Dette får varsellampene til må blinke! For hva kommer til å skje dersom vi får en «blå-blå regjering» bestående av Høyre og Fremskrittspartiet?

Vi er redde for at konsekvensene vil bli store for den norske skolen. Foreldrene sin økonomi vil få lang større betydning for barnas utdanning. Vi vil ikke ha et samfunn der foreldrenes lommebok skal legge begrensning for hva slags utdanning barna kan få, som videre vil påvirke deres barn sin utdanning igjen, slik vil det bli et stort klasseskille i det norske samfunnet, som bare vil bli større og større over tid. Kan vi leve i et samfunn der privatisering og penger går rett i lommene til utenlandske aktører, framfor mennesker sin velferd? Vi mener at alle skal ha like muligheter til å få ei god utdanning og det gjør man ikke gjennom privatisering, men gjennom fellesskolen!

Vi må sørge for at de svakeste elevene får god nok oppfølging, og at de sterkeste elevene får nok mestring. Vi synes alle skal gå på den samme skolen uavhengig av foreldrene sin evne eller egen evne til å betale. Vi trenger derfor å fokusere på å få flere nye lærere, flere undervisningstimer i uka og leksehjelp. Og det går ikke an å skubbe under en stol, at det er i felleskap man lærer mest og best!

Det er viktig for oss å poengtere ovenfor velgerne at vi står ovenfor et retningsvalg, vil man at skolene skal fortsette å utvikle seg i en positiv retning, ja da stemmer man på Arbeiderpartiet.

Stem for fellesskolen, stem Arbeiderpartiet 9. september.

Anders H. Nysæther, Leder Hamar AUF og Fylkessekretær AUF i Hedmark

Vist 93 ganger. Følges av 1 person.
Annonse