Alle elever er enere i vår fellesskole

Arbeiderpartiet har som målsetting at norsk skole skal være i verdenstoppen. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten i fellesskolen slik at flere elever lærer mer, fullfører og består. Vi vil utvide skoledagen med flere timer i de viktigste fagene, leksehjelp og fysisk aktivitet. Vi vil ha flere og bedre lærere som sikrer at alle opplever mestring og utvikling. Vi vil forsvare å kjempe for den offentlige fellesskolen fordi den forbereder våre barn og unge til aktiv og solidarisk deltagelse i et moderne, demokratisk og mangfoldig samfunn.

Høyre vil gjerne snakke om fellesskolen og ønsker å fremstå som kunnskapspartiet. Kursen deres er å gjennomføre en rekke ideologiske eksperimenter i skolen. Privatskolepolitikken, karakterer i barnetrinn og nivådelt undervisning er noen eksempler på dette. Arbeiderpartiet er varme forsvarere av nasjonale prøver og elevkartlegging. Vi tar derimot klar avstand fra alle forsøk på å dele skoler, elever og lærere inni A og B lag. Det er nettopp det som er konsekvensen av Høyres såkalte eksperimenter. Barna våre skal ikke utsettes for dette, de får mer enn nok av det når de blir eldre. Det er god grunn til å spørre Høyre om hvorfor de gjør dette på tross av at alle relevante aktører går i mot. Elevene, lærerne, fagforbundene og nær alle forskere er tydelig på at de ikke ønsker dette og at det tjener mot sin hensikt.

Det virker som om Høyre er svært opptatt av å snakke skolen ned, å krisemaksimere alt og ikke anerkjenne de tusener av skoleansatte som hver dag gjør en kjempejobb som vi i Arbeiderpartiet er stolte av. Dere er store samfunnsbyggere.

Kan ikke forstå annet enn at dette er en fordekt strategi for å luke ut de nest beste og skape langt færre enere enn det Arbeiderpartiet ønsker. Konklusjonen må jo være at Høyre ikke er kunnskapspartiet i Norge – det er det Arbeiderpartiet som er.

Stem for fellesskolen, stem Arbeiderpartiet 9. september.

Anders H. Nysæther, Leder Hamar AUF og Fylkessekretær AUF i Hedmark

Vist 152 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

- nei dessverre Anders, trur ikke at AP sitter med noe uprøvet og bedre enn den AP skolen vi alt har og har hatt siden 1965… og de unge, med den trenden du og dine partifeller drømmer om, vil gjøre framtidige unge til NAV – bidrags mottakere i “luksusklassen”.

I debatttittelen er det plass til lite vurdering av norsk skole. Det er da ikke ungene som skal kritiseres eller evalueres for dårlige bygg og manglende læremidler.

I barneidretten så operer vi ikke med A og B lag som du skriver, men vi gjør litt nivåinndeling.
Dette er fordi at alle skal få følelsen av å lykkes. For alle barn, ungdom og voksne, med unntak av noen voksende ser dette helt klart selv. Noen er bedre enn “Per” til og sentre ballen mer en 5 meter. Men “Per” er bedre en “Ola” til skyte forbi keeperen. Dette gjøres med stort hell. Noen øvelser er det til det beste for alle at det er nivåinndelt. Det gjøres på A og B laget, for alle er ikke like gode på noen av lagene.
Det er stort sett foreldrene som er problemet i dette tilfellet, fordi noen ikke tåler å se at poden må sentre ballen 8 meter i stedet for 12 meter, slik noen av de andre gjør.
Det som er flott, det er poden er lykkeligere når han mestrer og sentre ballen frem og tilbake, enn å se at kameraten må løpe 100 meter etter ballen, hver gang han forsøker å sentre til han.

Noen blir mer lykkelige og flinke av å mestre, enn å bli fortalt at du er like god som alle andre.

Annonse