Valg 2013

Det menes og ytres mye i disse dager. Og debattene er mange, alle vil ha noe og si. Ikke minst er det en kamp om stemmer og meninger. Det som forundrer meg mest at det finnes en god del både gammel som ung som ikke bryr seg. Valget har ingen betydning, og ofte kan en høre, – Jeg har aldri gått til valgurnene. Der har Pensjonistpartiet i år fått gehør. Og fått snudd noen viktige fordommer. De har tatt seg tid til og høre. De tar seg tid til og se på den enkelte. Slik det forventes i respekt for andres holdninger og forventninger. Alle i samfunnet vårt har like mye rett til og bli hørt. Slik som i sykehusspørsmålet i Kongsvinger. Der er det mange som er usikre i dag. Men heldigvis er alle partier stort sett enige for en gangs skyld. Kongsvinger sykehus skal bevares. Den 2 september skal Pensjonistpartiet møte sykehusledelsen.
Vi arbeider for og vil bruke all vår kraft til og forbedre leve-og livsvilkårene for de som har minst og har det vanskeligst. Der i blant funksjonshemmede og enslige forsørgere med flere.
Også for at samordningen for ektefeller og samboere fjernes.
Voldsofre og pårørende skal gis betydelig bedre oppfølging enn ved dagens ordning.
Pensjonistpartiet har i sitt program om at veiene i Norge ikke skal finansieres med bompenger. Slike ting kan staten overta helt.
Trafikkopplæring innføres i skolens utdanningsplaner.
og at tungtransport overføres til jernbane og skip av miljøhensyn.
Pensjonistpartiet har klare holdninger til at rovdyr og husdyr ikke kan forenes.
I dag da alle saker på en måte må innom NAV. Vil Pensjonistpartiet omorganisere og jobbe for og etablere et Pensjonistdepartement. Da dette vil bli et mer aktuelt og nødvendig tema etterhvert.
I Pensjonistpartiet vil vi ha Politiet mer synlig innen forebyggelse av kriminalitet. Og at dette kan være en løsning for og motarbeide mobbing i skole og oppvekst.
Blant annet har vi klare holdninger til innvandrerpolitikken. Der det ved kriminelle handlinger skal føre til umiddelbar utvisning. For en raskere behandling innen asyl må det kalkuleres slik at en søknad om asyl tar kortest mulig tid. Hva koster det ikke med lang behandlingstid?
Nå har dere fått en veldig kort innføring i noe av det som Pensjonistpartiet står og arbeider for. Vi mener at erfaring betyr og veier tyngst, og at alle eldre, syke, uføre, enslige, og ellers svake skal få en bedre livskvalitet.
Vi har hele og det fulle prinsipp og handlingsprogrammet liggende ute på våre nettsider!
For dere som ikke har fått møte noen av oss ute på stand i sommer!

Godt valg alle og la oss underordne oss flertallet med respekt!
Vist 155 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse