LINKEN/JOBBEN

Kongsvinger Arbeiderparti vil arbeide for en god og verdig rusomsorg i kommunen.

Programmet til Kongsvinger Arbeiderparti vil partiet arbeide for å forebygge rus og legge til rette for en individuell tilpasning og oppfølging etter endt behandling.

Kongsvinger Arbeiderparti ønsker derfor å bevare og styrke tiltaket Linken og Jobben konseptet og gi dem mer langsiktig avtale som gir mer stabilitet og forutsigbarhet for ansatte, brukere, pårørende og at det gir mer stabilitet til deres arbeidsoppgaver og tilbud som vil medfølge i konseptet.

mvh

Kongsvinger Arbeiderparti

styret/ listekandidat

Alf-Tore Pedersen

Fra en far til en biskop

Til Solveig Fiske.

Jeg representerer ikke alle foreldre med barn i skole og barnehage, her i Glåmdalsdistriktet. Jeg representerer kun meg selv som far, som alltid vil det beste for mine barn.
Jeg vet at verden ikke bare er god, den kan være grusom. Jeg vet at verden ikke er rettferdig; den beskytter slettes ikke alltid de svake, og den favoriserer stadig de som har mest.
Verden er et sted som mine barn trenger å bli myndiggjort for å tåle. Verden er et sted som fordrer kritiske spørsmål, fordi så mange hevder å sitte på sannheten.
Så hva er sannheten Biskop Fiske? Jeg vet ikke. Jeg tror at sannheten er noe du bør finne selv, så jeg ønsker å lære barna mine å se verden fra flere vinkler. Fra flere vinkler og i et perspektiv større enn deres kulturelle bakgrunn og privilegiet som ligger i deres nasjonalitet.
Men igjen så er det mine verdier, og ikke mine barns. Jeg har en veldig påvirkningskraft på mine barn som en av to veldig betydningsfulle voksne i deres liv. En kraft som jeg er ydmyk ovenfor.
Jeg vet at i deres liv vil påvirkningene være mange. De vil bli påvirket av sine venner, sine forbilder, media, sosiale media og reklame. De vil også påvirkes av barnehageansatte og lærere – akkurat som jeg ble. Dette vet vi voksne. Dette vet du også Biskop Fiske.
Små barn er sårbare, og de er meget lett påvirkelige. De har liten evne til abstrakt og kritisk tenkning, fordi de er nettopp små barn; små barn som formes i møte med verden rundt dem.
Som et voksent og kritisk menneske vet du som jeg Biskop Fiske, at medier også har en agenda, hvor journalist til redaksjon former en sak, slik at den blir selgbar. Derav tar jeg høyde for at Glåmdalen kan ha sitert deg feil.
For jeg blir skremt. Jeg blir skremt av deg Biskop Fiske.
Jeg blir skremt fordi jeg lever i et sekulært land hvor en religiøs autoritet vil inn i skolene. En autoritet som vil fortelle mine barn at religion er en naturlig del av deres liv. En autoritet som vil utfylle barnas liv med en religions formuleringer rundt musikk, pedagogikk, kunst, arkitektur, sorg og krisehåndtering.
Du skremmer meg Biskop Giske, fordi mine barn kommer ikke til å ha noen kritisk sans, objektivitet, eller noe syn for verdens gråsoner på mange år. De vil sitte på skolen og ta imot fra betydningsfulle voksne, som definerer hva som er viktig lærdom i deres liv; Og her vil du være med å definere – En autoritet fra en religion.
Det er flotte kirkebygg i dette landet, men ikke mer enn 10 prosent av befolkningen besøker de jevnlig. Religion er en del av alle lands historie og nåtid, men vi lever i en av de mest troløse landene av de alle – og her har vi det godt.
Hvis mine barn ønsker det, skal de gjerne få være så åndelige og religiøse som de bare orker. Men før den tid håper jeg de først får rom for å tenke selv og gjøre sine egne vurderinger.
Religiøse dogmer hører ikke hjemme hos små barn med ett uskyldig og enkelt verdensbilde.
Religion er ikke noen naturlig del av mine barns liv.
Du er en tungt utdannet akademisk autoritet Biskop Fiske. Mine barn er små og liker pannekaker og tomatsuppe.
Jeg anmoder deg og oppvekstetaten i Kongsvinger om ekstrem varsomhet når dere vil selge religion inn i skolen. La heller barna komme til dere når de er modne og nysgjerrige, framfor at dere kommer til de når de er umodne og skjøre.

Med vennlig hilsen

Edmund Kvalø Smedtorp

Hva mener Norge om e-sigarett?

El-sigaretten ble oppfunnet i 2003, av en kinesisk mann ved navn Hon lik. Da det ble røykeforbud inne på favorittstedene hans, på grunn av vond lukt som følge av sigarettene. Begynte han å tenke seg om etter alternativer, hva kunne man gjøre for å oppnå samme følelsen? Resultatet ble E-sigaretter! Når flere produsenter kom i gang med å produsere E-sigaretter, ble det populært å importere disse selv til Norge, men det tok ikke lange tiden før Helsedirektoratet gjorde det ulovlig og importere el-sigaretter med nikotin for salg i Norge. Grunnen til at dette ble ulovlig, er fordi man vil ikke ha nye former av nikotin inn i landet vårt. Det er dog lov å importere til eget bruk, men altså da ikke for videresalg.

Samfunnet vårt forandrer seg hele tiden. Regler som ble laget i 1980 som virket logisk da, kan virke helt ulogisk den dag idag.

El-sigaretten ble funnet opp for en grunn, dvs. at den ble funnet opp for at man skal få samme følelsen som når man røyker, men uten at man får i seg alle de farlige kreftfremkallende stoffene. E-sigaretten skader heller ingen av de som sitter rundt deg når du damper på den, og den sparer deg for masse sneiper og aske over alt. Den hjelper de som er røykavhengige med og kunne røyke når de føler for det. Man finner e-sigaretten i flere former og fasonger, noen av dem ligner faktisk på en ekte røyk og andre er helt forskjellig. Noen er store og andre er små. Man får faktisk kjøpt e-sigarett i pipeform også. Man finner med og uten nikotin og det er flere ungdommer som kjøper dette for å lage røyketriks i stedet for å bruke vanlig røyk. Er ikke det mye bedre? At de kjøper nikotinfri e-sigarett istedet for å røyke vanlig røyk og ødelegge helsen sin helt. Flere mener at politikerne burde ta tak i dette og lovlig-gjøre e-sigaretter, for en rask helsegevint. Med tanke på at de klarte og få til Segway og ny alkoholkvote.

Ytringsfrihet og krenkelse

Ser at det nå kommer en del innlegg der debattanten mener at “ondsinnet” omtale av Jesus eller andre religiøse skikkelser eller religioner er krenkende.

Jeg må si som menneske at det krenker meg på det ytterste at noen prøver å begrense min ytringsfrihet på denne måten. For all del, jeg skal støtte dere i å si at dere føler dere krenket, men jeg kommer alltid til å være uenig og vil aldri støtte dere i kravet om begrensninger i hva jeg kan si om religion eller andre emner.

Ytringsfriheten er en frihet som kan føre til at vi må se, høre og lese ubehagelige meninger, men den er et prinsipp som må forsvares (nesten) 100%, uten begrensninger. Begynner man å sette grenser her så er en raskt ute på en sleip nedoverbakken som ingen har oversikt over hvor ender.

Samtidig skal det være ulovlig å komme med trusler, men dette har vi andre lover for.

Jeg skal kunne si at Åsa-troen, Tor og Odin er latterlig og at jeg mener de som tror på dette bør finne på noe annet å gjøre. Det jeg derimot ikke skal få lov til å si er å oppfordre til drap eller liknende på de som har denne troen, brenning av kirker osv.