Viser arkivet for stikkord politikk

Bevar høgskoletilbudet på Kongsvinger!

I det siste har vi sett at Høgskolen i Hedmark ønsker å legge ned høgskoletilbudet på Kongsvinger. Vi har også sett at flere politikere fra ulike partier har gått ut i media og forsvart avdelingen på Kongsvinger. Som ungdomskandidat er det naturlig at jeg er opptatt av skole og utdannig, og som Kongsvinger-jente faller det seg også naturlig å være opptatt av kommunen, KIL, og av å opprettholde høgskoletilbudet på Kongsvinger.

For meg er det ikke viktig å bevare avdelingen på Kongsvinger kun fordi jeg selv er fra kommunen, mn det er viktig å opprettholde et generelt godt høgskoletilbud i Hedmark, og resten av landet. Jeg tror ikke, på lik linje med flere andre politikere som har uttalt seg i saken, at de studentene som nå søker seg til Kongsvinger vil søke til Hamar hvis høgskoletilbudet på Kongsvinger fjernes. Noen ville nok søkt seg mot Hamar, men kanskje for politistudentene spesielt, ville det falt mer naturlig å søke mot Oslo eller andre deler av landet.

Jeg tror også at høgskoletilbudet på Kongsvinger er viktig for Innlandsuniversitetet. Hvis Høgskolen i Hedmark tar prosjektet Innlandsuniversitetet seriøst, mener jeg at tanken om å legge ned avdelingen på Kongsvinger er en real skivebom. Istedenfor å ønske å legge ned tilbudet, bør man heller satse på å opprette flere studietilbud. Vi vet at utdanning og kunnskap er viktig. Vi vet at det er vanskeligere å få jobb uten utdanning, og vi lever tross alt av å jobbe. Det er skatten vi betaler av den lønna vi tjener som får velferdsstaten til å gå rundt, og derfor trenger vi flere mennesker med høyere utdanning.

Det tredje argumentet mitt for å opprettholde Høgskolen i Hedmarks avdeling på Kongsvinger, er at studenter er viktige bidragsytere for å få et mer levende Kongsvinger. Fadderuka er et eksempel på dette. På Lillehammer er det utrolig mye som skjer under fadderuka, som er den første uka av studieåret hvor nye studenter blir kjent med hverandre. Alt fra pub-runder til konserter og utekino i parken, er happeninger som er med på å gjøre Lillehammer til en levende studentby, og en attraktiv kommune å bo i. Ønsker vi ikke det samme for Kongsvinger?

Til slutt ønsker jeg å avslutte med et sitat av Nelson Mandela: "uten utdanning er ingenting mulig, med utdanning er alt mulig”.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti

Næring - en forutsetning for vekst

Grue Arbeideparti vil arbeide for å markedsføre Grue som en næringsvennlig kommune.
Vi mener at kommunens viktig oppgave er å tilrettelegge for nyetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Nye arbeidsplasser er en forutsetning for å stabilisere folketallet og skape økt bolyst.

Planlegge og erverve gode industri- og boligtomter og holde god kontakt med fylkeskommunale og statlige myndighetter for at næringslivet i Grue gir bedre infrastruktur og rammebetingelser.

Vi ønsker å arbeide aktivt for at Grue blir Hedmarks beste kommune i arbeidet med entreprenørskap blant barna og unge, og bidra til videre utvikling av oppfinnermessa.

Boro Petkovic
Listekandidat Grue Arbeiderparti

FrP og (u)kultur

19. mai kunne man lese i Dagbladet at FpU ønsket å privatisere biblioteker (http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/). De ønsket å etablere såkalte Chess-biblioteker, biblioteker hvor man kan betale en månedsavgift for å låne bøker. I dag kunne man lese i Dagbladet at også Oslo FrPs leder, Christian Tybring-Gjedde, også ønsker å ha månedsavgift på biblioteket (http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/frp/bibliotek/biblioteker/kulturpolitikk/17220486/).

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av kunnskap og kultur til folket. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturlivet, og at alle skal ha muligheten til å få kunnskap. Dette mener jeg biblioteket er en god og viktig bidragsyter til. Det å kunne gå på biblioteket og gratis kunne låne bøker, kan være en viktig bidragsyter til å øke barn og unges leselyst. Det er også en kjempemulighet for studenter å låne bøker på biblioteker når de skal skrive oppgaver og trenger faglitteratur.

Jeg tror at ved å privatisere bibliotekene og å opprette en månedsavgift for å kunne låne bøker, vil ikke bibliotek-tilbudet bli det samme som det er i dag. Jeg tror at dette kan føre til at færre vil få muligheten til å låne bøker, nettopp fordi det blir dyrere. ”I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, bli folk bevisstgjort på kostnadene”, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet. Årsavgiften mener han bør være på 2-300 kroner. Jeg ser ærlig talt ikke poenget.

Hedmark Arbeiderparti ser viktigheten av godet med gratis biblioteker, og mener dette er et viktig tilbud til folket. Nettopp fordi det fremmer leselyst, det er en viktig arena for studenter, og det er en viktig arena for å bevare vår kulturarv i form av skjønnlitteratur.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti

DU stemmer fordi DU bestemmer

I Glåmdalen 6.juli kunne man lese at leder i Unge Høyre, Anna Molberg, er skeptisk til prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer. Hun begrunner sin skepsis med at ”da har vi 16 år som stemmerettsalder, 18 år når du er myndig og i tillegg er det 20 år på sprit og en del utesteder”. Man kan lese i artikkelen at Unge Høyre mener det er ”tungvint med så mange myndighetsaldre”. Det kommer frem i artikkelen at Anna Molberg og Unge Høyre ikke undervurderer 16-åringer, noe jeg synes er godt å høre. Jeg var selv skeptisk til å senke stemmerettsalderen da debatten startet. Allikevel ser man at prøveprosjektet er i gang, blant annet i Hamar i Hedmark, og da mener jeg også at vi bør oppfordre alle til å bruke den retten de nå har fått.

Jeg kan forstå at Unge Høyre er skeptiske til å senke stemmerettsalderen da stemmeretten i utgangspunktet er en rettighet man får i det man fyller 18 år og er myndig. Allikevel kjøper jeg ikke argumentet med at det blir ”tungvint med så mange myndighetsaldere”. I Norge er det sånn at jo eldre man blir, desto flere muligheter har man. Når man er 7 år, skal man ha rett til å bli hørt i saker som gjelder en selv i forhold til bl.a. barnevernet, når man er 15 år kan man selv melde seg inn og ut av ulike organisasjoner uten foreldrenes samtykke, når man er 16 år kan man ta sertifikatet for bl.a. moped og scooter, og når man er 18 er man myndig. Dette er bare for å nevne noe. Jeg ser derfor ikke problemet med å innføre stemmerett for 16-åringer med bakgrunn i dette argumentet. Har Unge Høyre andre begrunnelser for hvorfor de er negative til stemmerett for 16-åringer?

Som man kan lese i onsdagens utgave av Glåmdalen, mener jeg at skolen er en viktig informasjonskanal i forhold til politikk. Forskjellene på de politiske partiene og hva politikk egentlig handler om, mener jeg bør være en del av samfunnsfag-faget i større grad enn det er i dag. Dette kan eksempelvis gjøres ved å organisere debatter eller gruppeoppgaver i klassen.

Det er viktig at ungdom engasjerer seg og bruker stemmeretten sin og tar del i demokratiet. Det er viktig å engasjere seg for å få muligheten til å påvirke det samfunnet man bor i. Ved å gi 16-åringer muligheten til å delta på dette, gir man dem en kjempemulighet til å være med på å påvirke. Jeg har derfor en oppfordring til alle førstegangsvelgere og alle andre med stemmerett; bruk stemmeretten, ta del i demokratiet. DU stemmer fordi DU bestemmer.

Elisabeth Dreyer Sidselrud,
Fylkestingskandidat, Hedmark AP