Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

Rødgrønn skolepolitikk gir resultater!

I følge Høyre har vi med rødgrønn regjering hatt sju tapte år for norsk skole. Høyre sier samtidig at vi må se til Sverige, og foreslår masseprivatisering av norsk skole. Resultatene fra internasjonale TIMSS og PIRLS-undersøkelser, lagt fram 11. des, viser at Norge er det landet med størst framgang i matteresultater fra 2003-2011, og at vi har gjort betydelige framskritt innen matematikk, naturfag og lesing. Høyres skolepolitiske drømmeland Sverige kan vise til jevn nedgang over flere år. Rødgrønn skolepolitikk virker, i motsetning til den blå.

Lasse Juliussen, stortingskandidat Hedmark Ap

Enslig mindreårige asylsøkere og barnevernet

I Norge er det sånn at alle under 18 år regnes som mindreårige/barn. I alle fall hvis du er født i Norge, eller hvis du har kommet til landet sammen med foreldrene dine. Da skal barnevernet sette inn tiltak og hjelpe deg og/eller foreldrene dine hvis det av ulike grunner er behov for det. Kommer du derimot til landet som enslig mindreårig asylsøker, har ikke barnevernet ansvar for deg hvis du er mellom 15 og 18 år, med mindre du kommer sammen med yngre søsken.

Den rød-grønne regjeringa har gjort mye bra, også i år da de foreslo å bevilge 50 millioner øremerket til det kommunale barnevernet. Dette er kjempebra for barneverntjenesten, men det hjelper dessverre ikke det statlige barnevernet og de enslig mindreårige asylsøkerne. I 2008 fikk barnevernet ansvaret for de enslig mindreårige asylsøkerne som er under 15 år. I følge Soria Moria-erklæringen fra oktober 2005 ønsker regjeringen ”å forbedre vilkårene for enslig mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet”. Jeg er veldig glad for at regjeringen har begynt på dette arbeidet, men også skuffet fordi de ikke har fullført jobben.

Vi vet at tidlig innsats er viktig, vi vet det er viktig at flyktningene som kommer til Norge lærer seg norsk, og vi vet at det er viktig med forebyggende innsats. Ved å gi barnevernet ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år, tror jeg man kan forebygge en hel del i forhold til senere trygdutgifter. Grunnen til dette er at man har kvalifiserte miljøarbeidere som hver dag følger opp disse ungdommene, som gir dem omsorg, og lærer dem hvordan de skal fungere som mennesker i det norske samfunnet. Faren for å komme i kriminelle miljøer er stor når man står litt på siden av samfunnet, og jeg er overbevist om at å sette i gang forebyggende tiltak gjennom en plass på et omsorgssenter, vil føre til at flere av de enslig mindreårige asylsøkerne skal finne seg til rette i det norske samfunnet.

Jeg har full forståelse for at store deler av grunnen til dette, handler om penger og prioriteringer. Allikevel synes jeg dette er en svært viktig prioritering. Vi kan ikke og skal ikke forskjellsbehandle de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år og andre barn mellom 15 og 18 år. Denne prioriteringen handler om politisk viljestyrke, og det burde det være nok av i regjeringen.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingmedlem for Hedmark Arbeiderparti og AUFer

Svar til Lorentz Moe

I Glåmdalen 12.07 kunne man lese at Lorentz Moe godt kan forstå at folk stemmer FrP. Begrunnelsen for dette, er de store opptøyene man i det siste har sett på asylmottak og fengsler på grunn av maten asylsøkerne blir servert. ”Dette er indisier på at landet de implisitte asylanter har flyktet fra, eller deres situasjon i hjemlandet, ikke kan ha vært så uutholdelig.”, skriver han i et leserinnlegg.

For det første må vi si at Moe er vel krass når han påstår at situasjonen i hjemlandet til asylsøkerne ikke er så ille, og at dette har vist seg gjennom disse handlingene. De traumatiske opplevelsene disse menneskene har opplevd, kan fremkalle mye frustrasjon og psykiske plager, og det disse menneskene trenger er hjelp.

Vi har sett mange avisoverskrifter hvor FrP ønsker å sende disse menneskene tilbake til urolige hjemland, men vi tror disse menneskene trenger hjelp. Disse handlingene tror vi skjer på grunn av frustrasjon, frustrasjon fordi de har en usikker fremtid i møte. ”Får jeg bli i Norge?” ”Må jeg tilbake til krigen?” ”Hvor lang tid tar det før asylsøknaden min er ferdigbehandlet?” Disse spørsmålene, og mange flere, vil sannsynligvis sveve rundt i disse menneskenes tanker. De av oss som ikke har opplevd dette, kan ikke sette oss inn i den situasjonen disse menneskene lever i.

Vi mener at istedenfor å fordømme disse handlingene, må vi se på hva som er bakgrunnen for disse handlingene. Vi må forstå hvor og hva disse menneskene kommer fra, ikke fordømme handlingene og mene de er bortskjemte og ikke hadde det vondt nok i hjemlandet sitt. Vi er enige med deg, Moe, i at det ikke er greit at asylantene slåss fordi maten ikke er bra nok, men vi tror ikke vi løser problemet ved å sende dem tilbake til hjemlandet eller ved å bygge asylmottak i Afrika, slik som FrP har uttalt at de mener. Det disse menneskene trenger er hjelp, og det er hjelp og ressurser vi bør sette inn. Problemet løses ikke ved å skyve det bort fra oss.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingkandidat, Hedmark Arbeiderparti
John Magne Pedersen Tangen
Listekandidat, Løten Arbeiderparti

FrP og (u)kultur

19. mai kunne man lese i Dagbladet at FpU ønsket å privatisere biblioteker (http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/). De ønsket å etablere såkalte Chess-biblioteker, biblioteker hvor man kan betale en månedsavgift for å låne bøker. I dag kunne man lese i Dagbladet at også Oslo FrPs leder, Christian Tybring-Gjedde, også ønsker å ha månedsavgift på biblioteket (http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/frp/bibliotek/biblioteker/kulturpolitikk/17220486/).

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av kunnskap og kultur til folket. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturlivet, og at alle skal ha muligheten til å få kunnskap. Dette mener jeg biblioteket er en god og viktig bidragsyter til. Det å kunne gå på biblioteket og gratis kunne låne bøker, kan være en viktig bidragsyter til å øke barn og unges leselyst. Det er også en kjempemulighet for studenter å låne bøker på biblioteker når de skal skrive oppgaver og trenger faglitteratur.

Jeg tror at ved å privatisere bibliotekene og å opprette en månedsavgift for å kunne låne bøker, vil ikke bibliotek-tilbudet bli det samme som det er i dag. Jeg tror at dette kan føre til at færre vil få muligheten til å låne bøker, nettopp fordi det blir dyrere. ”I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, bli folk bevisstgjort på kostnadene”, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet. Årsavgiften mener han bør være på 2-300 kroner. Jeg ser ærlig talt ikke poenget.

Hedmark Arbeiderparti ser viktigheten av godet med gratis biblioteker, og mener dette er et viktig tilbud til folket. Nettopp fordi det fremmer leselyst, det er en viktig arena for studenter, og det er en viktig arena for å bevare vår kulturarv i form av skjønnlitteratur.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti