Viser arkivet for stikkord buss

Bussproblemer

Noe må gjøres med kollektivtrafikken i Kongsvinger. Dagens busstilbud er dårlig tilrettelagt for mange av elevene som er avhengige av buss for å komme seg til skolen. Det er dårlig plass og dårlig tilrettelagte tider.
Om morgenen er det mange som skal ta buss til skolen. Bussturen kan være lang, og mange må stå, siden det ikke er nok plasser. Med tanke på sikkerhet er ikke dette optimalt. Et alternativ kan være større eller flere bybusser. Et mål bør være at alle får sitteplass. Spesielt om vinteren, når det er ekstra mange som tar buss, er det trangt. Det bør tas hensyn til dette når rutene settes opp.
Ikke bare er det dårlig plass når elevene skal ta bussen, tidene er ikke tilpasset skoletidene og elevene, som er en stor målgruppe i kollektivtrafikken. Når i tillegg bussrutene snart endres til fordel for pendlertrafikken vil dette bli enda mer ugunstig for elevene.
For å gjøre kollektivtrafikken i Kongsvinger mer gunstig for både skoleelever og andre passasjerer burde det kanskje vurderes å sette opp en buss for skoleelevene og en for andre.

- Khanh, Mari, Siriann og Ida, 1STA Øvrebyen VGS

Engasjer deg - det nytter!

AUF i Hedmark avsluttet tirsdag 6.september skolevalget med skolevalgvake på Elverum. Arbeiderpartiet vant skolevalget i Hedmark med god margin, vi fikk hele 37,4 % av stemmene! Høyre var partiet som gikk mest frem fra skolevalget i 2009, men nådde allikevel ikke helt opp til Arbeiderpartiet.

Jeg tror det opplegget vi har hatt med valgtorg gjør at vi som politikere har fått mulighet til å snakke med ungdom om det ungdommen selv er opptatt av, fremfor å rope høyt på skoledebattene og kjempe om oppmerksomheten. De elevene jeg har snakket med, har sagt at skolevalget med valgtorg har fungert veldig bra, og jeg er helt enig. Vi får en mer nærhet til elevene, vi får innspill og vi kan snakke med dem om hva de selv er opptatt av, ikke bare det vi som politikere synes er viktig.

I tillegg tror jeg at elevene får en bedre mulighet til å forberede seg på spørsmål de har til politikerne. Det blir mye lettere å prate om sine interesser, og ikke like skummelt å stille spørsmål til politikerne som det blir i en full sal på en skoledebatt. Jeg tror også elevene forstår at det nytter å engasjere seg politisk. Mange har kanskje fått en bedre forståelse for at det er store forskjeller mellom høyre- og venstresiden i politikken, og jeg tror det er dette som har gjort utslag i skolevalgresultatene.

På mandag er valgdagen, og jeg håper at alle på de videregående skolene som har stemmerett bruker den. Det er viktig å engasjere seg, det er oss, menneskene rundt oss og samfunnet det handler om. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til fellesskolen, offentlige velferdsordninger, billigere buss, kulturkort og lærlingplasser til alle på yrkesfag.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark AP