Viser arkivet for stikkord frivillighet

Rap i hylekoret?

Jeg syntes det er bra at Alexander Ryen engasjerer seg. Jeg syntes også at det er bra at Glåmdalen viser at det er ungdom som vil gjøre noe med problemet. Kanskje er det rettere sagt " ungdom som vil at “noen” skal gjøre noe med problemet"
Kommunen gjør noe og politiet gjør noe. Begge kunne med sikkerhet gjort mer, og det tror jeg faktisk at ansatte hos begge disse partene er smertelig klar over.
Det som er så veldig vanskelig med denne delen av samfunnsutviklinga, er årsakene til at noen blir kriminlelle eller rusmisbrukere. Det finnes ingen åpenbar syndebukk. Dette er og blir et kulturellt problem der vi godtar, i et stilletiende felles samtykke , at enkeltindivider blant oss går til grunne mens vi bruker tida på det vi mener at vi strengt tatt har tid til. “Samfunnsutviklinga” får andre ta seg av ……….

Jeg blir sint når jeg hører en ungutt med livet foran seg si at det er for lite aktiviteter i Kongsvinger. Rap er kreativt, men kan det ikke også være konstruktivt? Hvordan skal det gå når unge mennesker på et tidlig tidspunkt i livet ikke klarer å undersøke, mobilisere eller ta initativ til egne aktiviteter.
Det er ikke for lite aktiviteter i Kongsvinger. Vi har dårlig råd i denne kommunen, men vi har Scene U med teaterscene, kulturskole og øvingsrom. Vi har et rikt kulturliv som drives frem av en rekke enkeltpersoner som har tatt ansvar. Det er forøvrig mange av de samme enkeltmenneskene som stiller opp hver gang. Vi har et flott bibliotek, to gode videregående skoler, en kino, museer, masse friluftsterreng, en rekke idrettstilbud etc etc. Dette er ikke mye og verdifullt, hvis man ikke benytter seg av det. Da har man da heller ingen grunn til å klage.

Jeg er så forbannet lei av all denne lite konstruktive klaginga.
Hvis det skulle finnes en grunn til å flytte herfra, så er det nettopp fordi det virker som om det er så mange som ikke er fornøyd. De misfornøyde menneskene vil ikke gjøre noe med problemet selv, men de hevder stadig sin rett til å kritisere de som de mener ikke har gjort nok?!

Hva er det ungdommen vil ha og hvordan?

Jeg vet at det er ungdom som engasjerer seg og gjør det på en konstruktiv måte. Ungdomsrådet kan være et godt eksempel. Vi har nok ekspertkommentatorer og kåsseri skribenter eller bloggere.
Vi trenger de som vil gjøre noe konkret.
Alexander; Kan du være så snill, mens du først er i gang, å sette i gang et tilbud til de ungdommene som ikke har tilgang til den aktiviteten du/de mener at mangler. Ikke gi deg fordi du ikke får svar på første forsøk. Slik er det nemlig å starte en frivillig aktivitet. Du må ta ansvar og administrere aktiviteten. Dere har tilgang til gratis leie av skolelokaler etter vanlig skoletid. Bruk i alle fall denne muligheten.Send ut invitasjoner på Facebook, bestill lån av lokaler hos servicetorget i kommunen, søk midler, inviter til dugnad, hold informasjonsmøter, del ut flyers, kall inn til årsmøtet, lag regnskapet, planlegg arrangementet….kort sagt gjør noe!

Det er ikke ungdomskolene, kommunen eller idretten som skal konstruere ungdomskulturen i Kongsvinger. Det er først og fremst dere selv som skal skape denne! Kulturen er skapt av folket. Når dere skaper noe sammen bygges engasjement og det er også gevinsten. Hvis du bare velger å kommentere eller kritisere, så er det det samme som å gi opp. Hvis ungdommen flytter til Oslo fordi det finnes flere aktiviterer som andre administerer der, så har de lurt seg selv. Da får de et Kongsvinger som de selv har blitt dommedagsprofeter for, og som de selv ikke vil vedkjenne seg.