Viser arkivet for stikkord glåmdalen

Velkommen til vår debattsone

Glåmdalen åpner i dag en egen debattsone på nett. Det er viktig for oss å være mest mulig tilgjengelig for personer som vil ytre seg om det som skjer i vårt distrikt. Når vi åpner sonen kan du nå skrive innlegg som andre personer har muligheter til å kommentere på. Det vil åpne for en debatt.

Vi henter innlegg fra sonen inn i ”Min mening” i avisa. I nettdebattene har vi åpnet for at personer kan kommentere anonymt. Vår praksis er at vi prioriterer de som framstår med fullt navn. Det gjelder både når vi trekker inn utdrag fra nettdebatten i avisa og når vi henter inn innlegg fra denne sonen til ”Min mening”. Vil du i avisa med dine innlegg og meninger så stå fram med fullt navn.

Den lokale debatten er viktig for demokratiet og den lokale utviklingen. Jo flere som engasjerer seg og belyser saker fra forskjellige sider jo bedre er det. For å oppnå et optimalt resultat er det en forutsetning at det holdes et saklig og godt nivå. Det handler om å ha respekt for hverandre og andres meninger. Vi ser at nettdebatter har en tendens til å flyte ut i så måte. Her har vi alle en jobb å gjøre for å oppfylle kriteriene til saklighet.

Glåmdalen har som mål å engasjere og invitere flest mulig til å si noe om det som skjer, og som berører, vårt nedslagsfelt.