Viser arkivet for stikkord helsekø

En Mer Solidarisk Helsepolitikk

Det har dessverre utviklet seg slik under den sosialistiske regjeringen, at det kun er de rike, og de som tar seg råd til helseforsikring, som nyter godt av alle de private helsetilbudene.
De som ikke har råd til dette, blir pent nødt til å stelle seg i helsekøen.
Høyre ønsker at alle skal få tilgang til de private klinikkene på lik linje som kun de ”rike” har anledning til i dag. Høyre mener det er uforsvarlig og lite lønnsomt å ha arbeidere utenfor arbeid i lengre tid enn nødvendig. Derfor ser vi det som helt naturlig og sende enhver forbruker av helsetjenesten til det stedet som kan effektivisere behandlingen så fort som mulig. Det er rett og slett usolidarisk at helseminister Støre skal kunne kjøpe seg ut av køen, mens vi andre pent må vente i hans køer.
Vi må få ned helsekøene, vi må behandle de som har behov for det hurtigst mulig og få de som skal tilbake i arbeid, tilbake i arbeid. I dag blir de sittende og vente.
Vi mener du fortjener friheten til å velge hvor du skal behandles selv.

Pr. i dag så finnes det masse ledig kapasitet i helse Norge, men sosialistene har bestemt seg for at de ikke ønsker å bruke de private mulighetene, de mener det er unødvendig og kostbart.
Høyre mener det er selvfølge å bruke de midler vi har, for hjelpe deg så fort som overhode mulig uavhengig av hvilke økonomisk situasjon du er i.

En solidarisk helsepolitikk er når vi gir alle like muligheter, å det ønsker Høyre å gi alle i det ganske land.