Viser arkivet for stikkord krafttak

Fra Stopp Mobbingen I Eidskog

Et lite svar på innlegget som Eidskog Arbeiderparti hadde i Glåmdalen torsdag 13. juni:
Vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» var positivt overrasket over den politiske deltagelsen i Paneldebatten i Eidskog Rådhus, den 6. juni. Og vi ser nå at igjen så er Arbeiderpartiet, engasjerte. Og de setter fingeren på hvor mobbingen foregår. Mobbingen foregår over alt, og det er det som gjør utfordringen ekstra stor. Siden mobbingen foregår i hele samfunnet, også i hjemmet, så har vi alle et ansvar fra å gjøre noe. Og det er der vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» ønsker å sette inn fokuset! Vi må få ALLE til å reagere, vi må få ALLE til og gjøre noe, sammen!
Jeg vil si at Eidskog Kommune har begynt… De har tatt oss på alvor, ved å stille aktivt opp på paneldebatten. De fremskyndte faktisk et viktig møte, bare for å kunne delta. Og hvis jeg ikke tar feil, så var nesten hele kommunestyret tilstede i salen!? Og det vitner om velvilje og interesse. Og for meg, så har de da begynt å ta vårt problem på alvor!
I paneldebatten så fikk vi inntrykk av at alt arbeidet kommunen gjør i dette viktige arbeide, men som noen kan hevde ikke virker helt etter planen, det må vi ta tak i!
Gruppelederen i Eidskog Arbeiderparti, Kamilla Thue deltok også i praten, etter at paneldebatten var ferdig, den juni kvelden. Og her er mitt poeng med dette innlegget: Kommunepolitikere som er engasjerte i saker som engasjerer alle i et samfunn, det er bra!
Ikke fordi dette er et politisk prosjekt i Eidskog, men fordi gruppelederen (Kamilla Thue) har et sete i kommunestyre:
Kunne det nå være anledningen for alle partier/representanter i Eidskog Kommune, og stille seg bak et prosjekt som heter Stopp Mobbingen i Eidskog? Jeg tror det ville gagne alle i den politiske ledelsen i Eidskog, nå føre valget, og fronte dette samfunnsproblemet!
Hvis alle kunne være enige om at vi har et problem, så kunne vi sammen legge veien for et viktig arbeid: Nemlig å få redusert mobbingen i Eidskog!
Vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» kommer til og aktivt å jobbe for og redusere mobbingen. Vi har sterke krefter som støtter vårt arbeid. Vi ønsker sammen med kommunen å bevise for barna våre at det nytter…
Så herved er ballen kastet til Kommunestyret i Eidskog: Samarbeid aktiv/fysisk med innbyggerne, og ikke i mot! Det nytter ikke å dra igjen gardinen for et så vanskelig problem som mobbing!
Så få denne saken opp på en høyere dagsorden i kommunestyret! Og ja, Kamilla vi må også få stoppet alle de voksne som mobber, også lærere! Og husk at arbeidsmiljøloven gjelder for alle skolebarna også! En lærer eller voksen som mobber, er en overgriper spør du meg…
Og det fins verktøy for å stoppe foreldre og voksne som mobber, men vi må bare bli enige om at vi skal reagere, å ha nulltoleranse mot mobbing!
“Stopp Mobbingen I Eidskog”
Terje

Fra Stopp Mobbingen I Eidskog

Et lite svar på innlegget som Eidskog Arbeiderparti hadde i Glåmdalen torsdag 13. juni:
Vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» var positivt overrasket over den politiske deltagelsen i Paneldebatten i Eidskog Rådhus, den 6. juni. Og vi ser nå at igjen så er Arbeiderpartiet, engasjerte. Og de setter fingeren på hvor mobbingen foregår. Mobbingen foregår over alt, og det er det som gjør utfordringen ekstra stor. Siden mobbingen foregår i hele samfunnet, også i hjemmet, så har vi alle et ansvar fra å gjøre noe. Og det er der vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» ønsker å sette inn fokuset! Vi må få ALLE til å reagere, vi må få ALLE til og gjøre noe, sammen!
Jeg vil si at Eidskog Kommune har begynt… De har tatt oss på alvor, ved å stille aktivt opp på paneldebatten. De fremskyndte faktisk et viktig møte, bare for å kunne delta. Og hvis jeg ikke tar feil, så var nesten hele kommunestyret tilstede i salen!? Og det vitner om velvilje og interesse. Og for meg, så har de da begynt å ta vårt problem på alvor!
I paneldebatten så fikk vi inntrykk av at alt arbeidet kommunen gjør i dette viktige arbeide, men som noen kan hevde ikke virker helt etter planen, det må vi ta tak i!
Gruppelederen i Eidskog Arbeiderparti, Kamilla Thue deltok også i praten, etter at paneldebatten var ferdig, den juni kvelden. Og her er mitt poeng med dette innlegget: Kommunepolitikere som er engasjerte i saker som engasjerer alle i et samfunn, det er bra!
Ikke fordi dette er et politisk prosjekt i Eidskog, men fordi gruppelederen (Kamilla Thue) har et sete i kommunestyre:
Kunne det nå være anledningen for alle partier/representanter i Eidskog Kommune, og stille seg bak et prosjekt som heter Stopp Mobbingen i Eidskog? Jeg tror det ville gagne alle i den politiske ledelsen i Eidskog, nå føre valget, og fronte dette samfunnsproblemet!
Hvis alle kunne være enige om at vi har et problem, så kunne vi sammen legge veien for et viktig arbeid: Nemlig å få redusert mobbingen i Eidskog!
Vi i «Stopp Mobbingen I Eidskog» kommer til og aktivt å jobbe for og redusere mobbingen. Vi har sterke krefter som støtter vårt arbeid. Vi ønsker sammen med kommunen å bevise for barna våre at det nytter…
Så herved er ballen kastet til Kommunestyret i Eidskog: Samarbeid aktiv/fysisk med innbyggerne, og ikke i mot! Det nytter ikke å dra igjen gardinen for et så vanskelig problem som mobbing!
Så få denne saken opp på en høyere dagsorden i kommunestyret! Og ja, Kamilla vi må også få stoppet alle de voksne som mobber, også lærere! Og husk at arbeidsmiljøloven gjelder for alle skolebarna også! En lærer eller voksen som mobber, er en overgriper spør du meg…
Og det fins verktøy for å stoppe foreldre og voksne som mobber, men vi må bare bli enige om at vi skal reagere, å ha nulltoleranse mot mobbing!
“Stopp Mobbingen I Eidskog”
Terje