Viser arkivet for stikkord uverdig

SAMMENSTSTUVING AV ELDRE I KONGSVINGER??

Eldrepolitikken representerer velferdsstatens yttergrense! Jeg tror vi trygt kan si at det er ikke noe samfunnsområde gapet mellom det som er lovet og det som er holdt er større. Rikspolitikerne strør om seg med gode hensikter. Lokalpolitikerne og de ansatte som skal gjøre jobben og de eldre omsorgs –og pleietrengende blir for ofte sittende med svarteper. Rikspolitikerne har monopol på gode hensikter. Kommunene tvinges til å følge opp løftene, men mangler kontroll med ressursene. Pleie og omsorg er for ofte salderingspost. De ansatte er til tider umyndiggjort. Hvilken lov skal jeg bryte? Mange sliter med samvittighetsproblemer. Dette gjelder også i Kongsvinger.
Som leder i Kontrollutvalget i Kongsvinger satte jeg saken om overbelegg på sakslista på møtet 6.september 2011.Lederne på våre to sykehjem; Langelandshjemmet og Roverud sykehjem har skrevet en side hver om problemet. Jeg ønsket å se dette med egne øyner,så i dag ,26.august, besøkte jeg begge hjemmene og fikk se 4-5 overbelagte rom. Det var enkeltrom på ca.14 m2, bygget for en og nå provisorisk innredet til to. Med rullestol og gåstol og en vilt fremmed på rommet blir det en uakseptabel tilstand uten privatliv. Slik vil ikke jeg bo, eller ha det for noen av mine. På det ene sykehjemmet var det pr i dag 12 stykker som delte rom, mens det på det andre i gjennomsnitt i år hadde vært 8 . Jeg snakket med en pasient som hadde hatt enerom. Plutselig måtte han dele rommet sitt med en sengeliggende pasient. Privatlivet og trivselen var borte. Vedkommende bare sov på rommet og ellers gikk ut. Enkelte netter må en pasient ligge på stua for å få sove.
Private eiendeler må ryddes bort fordi en annen skal på plass i sengen sin. Det fysiske innemiljøet blir dårlig og det går ut over den mentale helse. Å dele rom er meget belastende for noen. Personer med demens sliter spesielt fordi de ikke forstår hvorfor andre sover i deres rom. De roter mye i hverandres saker ettersom de ikke forstår hvorfor disse tingene er der.
I tillegg er det krevende for personalet og til tider i konflikt med arbeidsmiljøloven. Den aller tyngste delen er all tid som går med til å snakke med beboere og pårørende , som med rette er opprørte. Selv om man med pasienter med særlig stort ressursbehov får godkjenning på å sette inn ekstra personell , kommer det i regnskapet som merforbruk(Budsjettoverskridelse) som oppfattes negativt for avdelingen.
Vet du hva?;På Holt finnes 4-5 ledige rom og på Skyrud 5-6 ledige rom ???
Posisjon (AP, H,SP og V) bør ikke skryte for mye av bedre økonomi eller god økonomistyring når den er oppnås ved å stuve to eldre syke sammen på enkeltrom. Etter min oppfatning er en verdig behandling verdt det å komme litt senere ut av Robek.
Kongsvinger FrP har ved flere anledninger foreslått ekstrabevilgning til Helse og Omsorg, men ikke fått gjennomslag. I siste kommunestyret i juni 2011 fremsatte jeg for FrP følgende forslag; »Rådmann bes utrede hvilke forsterkninger Helse og Omsorg trenger for tilfredstillende drift og sikkerhet og foreslå finansiering til neste møte».
Rådmann og ordfører hevdet at drift og sikkerhet var så god at man kunne gå mot forslaget og dermed ble det stemt ned. I dag har jeg selv sett uverdig tjeneste med utilfredstillende drift og sikkerhet. Her må gjøres mer før vi prioriterer Golf og Rådhus. Undertegnede er vant til å jobbe i motbakke for å oppnå resultater,og det er jeg villig til å gjøre for å bedre de eldres kår på hjemmene.Gi oss din stemme så skal vi stå på!
Geir Tjugum 3.kandidat Kongsvinger FrP

SAMMENSTSTUVING AV ELDRE I KONGSVINGER??

Eldrepolitikken representerer velferdsstatens yttergrense! Jeg tror vi trygt kan si at det er ikke noe samfunnsområde gapet mellom det som er lovet og det som er holdt er større. Rikspolitikerne strør om seg med gode hensikter. Lokalpolitikerne og de ansatte som skal gjøre jobben og de eldre omsorgs –og pleietrengende blir for ofte sittende med svarteper. Rikspolitikerne har monopol på gode hensikter. Kommunene tvinges til å følge opp løftene, men mangler kontroll med ressursene. Pleie og omsorg er for ofte salderingspost. De ansatte er til tider umyndiggjort. Hvilken lov skal jeg bryte? Mange sliter med samvittighetsproblemer. Dette gjelder også i Kongsvinger.
Som leder i Kontrollutvalget i Kongsvinger satte jeg saken om overbelegg på sakslista på møtet 6.september 2011.Lederne på våre to sykehjem; Langelandshjemmet og Roverud sykehjem har skrevet en side hver om problemet. Jeg ønsket å se dette med egne øyner,så i dag ,26.august, besøkte jeg begge hjemmene og fikk se 4-5 overbelagte rom. Det var enkeltrom på ca.14 m2, bygget for en og nå provisorisk innredet til to. Med rullestol og gåstol og en vilt fremmed på rommet blir det en uakseptabel tilstand uten privatliv. Slik vil ikke jeg bo, eller ha det for noen av mine. På det ene sykehjemmet var det pr i dag 12 stykker som delte rom, mens det på det andre i gjennomsnitt i år hadde vært 8 . Jeg snakket med en pasient som hadde hatt enerom. Plutselig måtte han dele rommet sitt med en sengeliggende pasient. Privatlivet og trivselen var borte. Vedkommende bare sov på rommet og ellers gikk ut. Enkelte netter må en pasient ligge på stua for å få sove.
Private eiendeler må ryddes bort fordi en annen skal på plass i sengen sin. Det fysiske innemiljøet blir dårlig og det går ut over den mentale helse. Å dele rom er meget belastende for noen. Personer med demens sliter spesielt fordi de ikke forstår hvorfor andre sover i deres rom. De roter mye i hverandres saker ettersom de ikke forstår hvorfor disse tingene er der.
I tillegg er det krevende for personalet og til tider i konflikt med arbeidsmiljøloven. Den aller tyngste delen er all tid som går med til å snakke med beboere og pårørende , som med rette er opprørte. Selv om man med pasienter med særlig stort ressursbehov får godkjenning på å sette inn ekstra personell , kommer det i regnskapet som merforbruk(Budsjettoverskridelse) som oppfattes negativt for avdelingen.
Vet du hva?;På Holt finnes 4-5 ledige rom og på Skyrud 5-6 ledige rom ???
Posisjon (AP, H,SP og V) bør ikke skryte for mye av bedre økonomi eller god økonomistyring når den er oppnås ved å stuve to eldre syke sammen på enkeltrom. Etter min oppfatning er en verdig behandling verdt det å komme litt senere ut av Robek.
Kongsvinger FrP har ved flere anledninger foreslått ekstrabevilgning til Helse og Omsorg, men ikke fått gjennomslag. I siste kommunestyret i juni 2011 fremsatte jeg for FrP følgende forslag; »Rådmann bes utrede hvilke forsterkninger Helse og Omsorg trenger for tilfredstillende drift og sikkerhet og foreslå finansiering til neste møte».
Rådmann og ordfører hevdet at drift og sikkerhet var så god at man kunne gå mot forslaget og dermed ble det stemt ned. I dag har jeg selv sett uverdig tjeneste med utilfredstillende drift og sikkerhet. Her må gjøres mer før vi prioriterer Golf og Rådhus. Undertegnede er vant til å jobbe i motbakke for å oppnå resultater,og det er jeg villig til å gjøre for å bedre de eldres kår på hjemmene.Gi oss din stemme så skal vi stå på!
Geir Tjugum 3.kandidat Kongsvinger FrP