Viser arkivet for stikkord arbeiderparti

Den viktige kulturen

Kultur er mellommenneskelig aktivitet og produktene av det som skapes av oss mennesker – enten det er til å ta og føle på, som for eksempel håndball og fotball eller det er mindre håndfaste følelser og opplevelser, som for eksempel vår felles historie og lokale kulturminner. Kongsvinger Arbeiderparti mener at begge disse ytterpunktene og alt i mellom, er viktige i vår hverdag, både for enkeltpersoner og for oss alle som en del av fellesskapet. Kultur skaper samhørighet og identitet på alle nivåer – for den enkelte, for byen og for kommunen.

I Kongsvinger har vi mange kulturelle møtesteder, enten det er teater, kunst, museer, musikk, idrett, en forkjærlighet for biler, håndverk eller håndarbeid. Å opprettholde en bredde i kulturlivet er viktig slik at alle kan finne et område man føler at man behersker og et miljø som man trives i. Derfor er det viktig at vi som kommune legger til rette for at alle har mulighet til å delta. Kongsvinger Arbeiderparti ønsker derfor å holde prisen for deltakelse på et akseptabelt nivå slik at terskelen blir så lav som mulig.

Kongsvinger Festning og Øvrebyen er kanskje den største identitetsskapende kulturskatten i vår region og det som skaper mest lokalpatriotisme, ved siden av lokale idrettslag og idrettsutøvere som gjør det godt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Suksesshistorier som Øvrebyen er gode å tenkte med når vi snakker om å legge til rette for videreutvikling av Kongsvingers identitet og vår felles historie. Samtidig må vi heller ikke stivne i fortiden, men utvikle oss for fremtiden. Derfor mener Kongsvinger Arbeiderparti at utviklingen og fortetting av for eksempel Midtbyen må gjøres med skjønnsom hånd.

Et rikt kulturliv er viktig for oss som bor her, både som deltakere og brukere. I tillegg er kultur viktig for å skape og inkludere andre i vår felles identitet. Mye tyder på at steder med sterk identitet og fellesskapsfølelse også er de stedene som er mest attraktive for nyetablering og tilflytting. For Kongsvinger Arbeiderparti er det derfor viktig å legge til rette for nyskaping i samhandling med videreutvikling av Kongsvingers identitet og felles historie.

Næring - en forutsetning for vekst

Grue Arbeideparti vil arbeide for å markedsføre Grue som en næringsvennlig kommune.
Vi mener at kommunens viktig oppgave er å tilrettelegge for nyetableringer og utvikling av eksisterende næringsliv.

Nye arbeidsplasser er en forutsetning for å stabilisere folketallet og skape økt bolyst.

Planlegge og erverve gode industri- og boligtomter og holde god kontakt med fylkeskommunale og statlige myndighetter for at næringslivet i Grue gir bedre infrastruktur og rammebetingelser.

Vi ønsker å arbeide aktivt for at Grue blir Hedmarks beste kommune i arbeidet med entreprenørskap blant barna og unge, og bidra til videre utvikling av oppfinnermessa.

Boro Petkovic
Listekandidat Grue Arbeiderparti

Sør-Odal APs fall

Av Lasse Gulbrandsen, medlem i Sør-Odal Høyres kommunestyregruppe.

Sør-Odal Arbeiderparti har mistet kontrollen med styringen av kommunen. Det har blant annet Ole Sverre Spigseth gitt uttrykk for i “Min mening” i Glåmdalen. Sør-Odal Ap samlet sin toppledelse for å kunne forsvare seg mot Spigseths leserinnlegg. Resultatet av "brainstormingen” er et svarinnlegg som sto på trykk i Glåmdalen lille julaften. Partiet skriver der at kritikken er urimelig fordi alle deres brutale kutt og skatteøkninger skyldes en situasjon som oppsto i fjor.

Størrelsen på Sør-Odal kommunes administrasjon og kostnader har over tid vokst til nasjonal toppklasse. Dette er ikke på noen måte en situasjon som ”oppsto i fjor”. AP har gjennom mange år gradvis styrt skuta i feil retning. ”Situasjon som oppsto i fjor” er en dårlig bortforklaring av feilslått politikk.

AP hevder at alle kommunens investeringer er gjort enstemmig. Det er trist å lese at partiet, etter 100 år med rent flertall, ikke tar mer ansvar enn som så. Etter å ha holdt både opposisjonen og alle innbyggerne for narr, blant annet gjennom tvilsom informasjon om den økonomiske situasjonen, har Arbeiderpartiet klart å få de andre partiene med seg på sine budsjett. Men det er det slutt på nå.

Både for 2010 og 2011 hadde Høyre alternativer. I 2010 kunne kommunestyret besluttet bygging av ny ungdomsskole. Men AP avfeide alle Høyres forslag som ”populistiske”. For 2011 la Høyre frem et alternativt budsjett. Arbeiderpartiet skal ha ros for at de støttet vårt forslag om ikke å heve foreldrebetalingen i SFO enda en gang. Men de skal ha sterk kritikk for at de ikke støttet våre forslag om redusert eiendomsskatt og reversering av kuttene både i skolen og helsetjenesten for barn og unge. Og de skal ha refs for å skrive i avisen at Høyre ikke hadde inndekning for sine forslag. Å presentere usannheter i et leserinnlegg kler verken ordføreren, varaordføreren eller deres lojale våpendrager Tor Pålerud, som var de tre som undertegnet leserinnlegget.

Til tross for reduksjonen i helsetilbudet til barn og unge skriver Ap i leserinnlegget at de har bremset kuttene i helse og omsorg. Der tok de også en “spansk en”. De brutale kuttene i 2010 er selvsagt bremset. Det skulle bare mangle. Men Ap-retorikken forleder innbyggerne til å tro at de ikke har kuttet mer. Men det har de. Se bare på helsestasjonen.

Et politisk flertall vil alltid bli vurdert ut fra resultatene av politikken sin. Ole Sverre Spigseths kritikk gjenspeiler innbyggernes holdning til styringen av Sør-Odal kommune. Det er kun de færreste som uttrykker sin misnøye gjennom leserinnlegg. Men de fleste skal stemme ved valget.