Viser arkivet for stikkord bibliotek

FrP og (u)kultur

19. mai kunne man lese i Dagbladet at FpU ønsket å privatisere biblioteker (http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/). De ønsket å etablere såkalte Chess-biblioteker, biblioteker hvor man kan betale en månedsavgift for å låne bøker. I dag kunne man lese i Dagbladet at også Oslo FrPs leder, Christian Tybring-Gjedde, også ønsker å ha månedsavgift på biblioteket (http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/frp/bibliotek/biblioteker/kulturpolitikk/17220486/).

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av kunnskap og kultur til folket. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturlivet, og at alle skal ha muligheten til å få kunnskap. Dette mener jeg biblioteket er en god og viktig bidragsyter til. Det å kunne gå på biblioteket og gratis kunne låne bøker, kan være en viktig bidragsyter til å øke barn og unges leselyst. Det er også en kjempemulighet for studenter å låne bøker på biblioteker når de skal skrive oppgaver og trenger faglitteratur.

Jeg tror at ved å privatisere bibliotekene og å opprette en månedsavgift for å kunne låne bøker, vil ikke bibliotek-tilbudet bli det samme som det er i dag. Jeg tror at dette kan føre til at færre vil få muligheten til å låne bøker, nettopp fordi det blir dyrere. ”I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, bli folk bevisstgjort på kostnadene”, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet. Årsavgiften mener han bør være på 2-300 kroner. Jeg ser ærlig talt ikke poenget.

Hedmark Arbeiderparti ser viktigheten av godet med gratis biblioteker, og mener dette er et viktig tilbud til folket. Nettopp fordi det fremmer leselyst, det er en viktig arena for studenter, og det er en viktig arena for å bevare vår kulturarv i form av skjønnlitteratur.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti