Viser arkivet for stikkord boligmarked

Byutviklingen i Kongsvinger

Byen vår har stått i mange årtier med en svakt økende befolkning. Vi har ventet på at denne “Oslo-effekten” skal slå inn over byen våres for å frelse den, slik at utviklingen i byen kan øke. I 3. kvartal i 2013 økte befolkningen i Kongsvinger med 68 personer totalt. Dette er bra, men fremdeles ikke bra nok. I noen kvartaler går befolkningen heller ned enn opp, så dette tallet kan være litt misvisende.

Deler av ny motorvei mellom Kongsvinger-Kløfta er nå åpnet, og mer motorvei er på vei. Så når kommer denne “Oslo-effekten”? Jeg tror problemet med at den ikke har kommet før ligger i politikken og i investeringsplanenen i byen. Oslo skriker etter boliger, og her, 1 time utenfor Oslo sitter vi med det motsatte problemet. Boligprisene i Oslo er skyhøye…..så da lurer jeg på hvorfor folk ikke heller flytter til Kongsvinger? Jo, fordi det rett og slett ikke er ett godt nok boligmarked. Det er rett og slett for lite å velge i, fordi det er svært få aktører som tørr å investere i byen.

La oss se for eksempel på Kristiansand som by for eksempel. Det er en kjent by i norsk sammenheng da det gjelder boligmarkedet, fordi i den byen bygges det mange flere leiligheter enn det er behov for. Boligprisene holdes dermed lave, og folk flytter til byen. Kristiansand klarer dette fint, enda de ikke har en by som Oslo å rive innbyggere fra. Hvis de kan klare det, så skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke kan. Nå som deler av den nye motorveien inn i byen vår er ferdig, så er det klart for industriutvikling langs denne veien, men også boligutbygging inne byen. Kongsvinger-slomarka er ferdig neste høst. Sett i gang!

Vi kan ikke sitte å vente på at “Oslo-effekten” skal komme. Boligpolitikken bør gjøres om nå, og investeringsprosjekter som planlegges i byen bør godkjennes hyppigere. Staten kommer neppe til å igangsette store boligbyggingen i Kongsvinger for å avlaste Oslo. Vi kan ikke vente på denne effekten, eller tro at vi får den, uten at vi selv jobber for å få den, for det er faktisk byen vår som må ta initiativet til å utvikle den.

Markedsliberalistene ødelegger boligmarkedet for mange

Da markedsliberalistene ødela boligmarkedet

Å få en Høyreregjering i 1981 og 1985 er blitt en katastrofe for alle de som skal inn på boligmarkedet. Bedre er det ikke blitt at bankene er blitt noen av de grådigste institusjonene vi har her i landet. Det er takken samfunnet får igjen etter at skattebetalerne reddet bankene fra kollaps på 80/ 90-tallet – og sikret dermed den rike elitens kapital. Enda verre er det i dag at politikerne ikke har noen boligpolitikk lengre – men har overlatt markedet til noen av de grådigste blant de grådigste.

Det å bygge i borettslag, var en god solidaritetstanke – kombinert at husbankfinansieringen i sin tid gjorde det mulig for de fleste å komme inn på boligmarkedet. Det å bygge flere bolig i borettslag, fikk kostnadene ned – det var en gunstig byggeform. Men det var den gang.

Den gangen jeg kjøpte min første borettslagsleilighet, på ca 90 m2 i 1981, var kostnaden kr 140 000, og felleskostnadene kr 1 023 pr måned.
Rekkehusleilighet og hus lå den gangen i snitt 4 til 6 høyere i samme området.

For kort siden, ble det foretatt en takst på en bolig nær der jeg bor med ca 200 m2 boligflate i en middels stor by i Norge, ca 1 mål tomt pent opparbeidet hage/ tomt, og dobbel garasje på snaut 60 m2. Taksten ble på kr 2 870 000.

Samtidig pågår det bygging av nye borettslagsleiligheter (terrasseleiligheter), dvs selveierleiligheter, som er lagt ut for salg noen 100 meter lengre borte der jeg bor. Der averteres enn leilighet på 90 m2 for kr 3 500 000. Felleskostnader er ennå ikke stipulert, heller ikke kostnader knyttet til eventuell garasjeplass. Effekten av å bygge billig gjennom borettslagsordninger er neppe borte – det viser hvordan grådigheten har tatt overhånd hos bolighaiene.

Dette forteller noe om at det finnes noen grådige spekulanter og tjener rått på boligmarkedet – og hvor er fordelen ved å bygge i borettslag for tiden?

På toppen av det hele, kommer eiendomsmeglerne – dvs bankene. I Dnb NOR krever de nå hele 2.75 % i provisjon på salgssummen for å foreta et salg. I dagens marked betyr det en fordyrelse for en huskjøper på kr 100 000.
Hvordan skal dagens unge makte slike kostnader etter hvert? Her bør myndighetene sette et tak på hvor store gebyrene kan være!

Utleiemarkedet ser om mulig ennå verre ut – spesielt i de store byene. Priser det ikke er mulig å håndtere for personer med lave stillingsbrøker og de med usikre inntekter.
Dette markedet styres også av en lite. Det bygges alltids for lite boliger – for å heve prisene på utleieboliger. Blir utleieprisene for høye – bygges det noen flere boliger, og slik holder de på.

På sidelinjen sitter markedsliberalistiske politikere og ser på grådige markedsliberalister får leve sitt liv i fred. Nyfattigdom, og at folkningsgrupper stenges ute fra boligmarkedet – lukkes øynene for.

Hva er realverdiene på de norske boligene? Er prisene blåst urealistisk høyt i været? Det er et annet spørsmål. Lever vi på en boble – hvor mange sitter med altfor høye lån? Forhold som i verste fall kan velte de norske bankene tilsvarende hva som skjedde på Island, USA m. fl?

Hvor er politikerne? De som også skal være politikere for de styrtrike som ofte står oppført med kr 0.- i inntekt, kr 0.- i skatte – og i tillegg kanskje med kr 0.- i formue – og trolig med bankkonto i et skatteparadis. Hvor er det blitt av den boligpolitiske solidariske ideologien?

Poenget er at Willoch I-, og Willoch II-regjeringen (Høyre), var – og er fortsatt – en katastrofe ovenfor unge og andre som skal etablere seg på boligmarkedet! Høyrepolitikk er – og blir – Høyrepolitikk!