Viser arkivet for stikkord eidskog

Mindre muligheter å fly til Spania

Det har opp gjennom årene vært en stor interesse for å reise til Spania fra Østlandet og Hedmark. Mange fra Hedmark har benyttet seg av Gardermoen for å komme seg til Spania, men en del har også brukt Torp og Rygge.

Flere og flere direkteruter til Spania har blitt lagt ned de seneste årene, og man må oftere innom en hub i Frankfurt, København eller London før man blir tatt videre til Spania. Dette gjelder for det meste fastlandet i Spania, og dersom man reiser til Valencia, Bilbao og Sevilla. SAS hadde tidligere for eksempel direkteruter til alle disse byene, men har etter hvert lagt de ned.

Det er ikke bare SAS som har kuttet ruter til Spania. Ryanair har også blitt nødt til å gjøre dette fra Sandefjord etter å ha mistet subsidier fra spanske myndigheter. Det er ikke tvil om at det er populært å reise til Spania, men det spørs om trafikkgrunnlaget er stort nok fra for eksempel Torp lufthavn. Folk fra Odalen, Vinger og Solør har fortsatt store muligheter til å komme seg til Spania, selv om disse mulighetene har blitt redusert de seneste årene.

Samtidig kan vi se at det blir opprettet nye flyruter til Spania. For solhungrige nordmenn er Alicante og Costa Blanca svært populært. Hit reiser tusener av nordmenn, spesielt i sommermånedene. I Torrevieja bor det svært mange nordmenn, og en skulle nesten ikke tro at en var i Spania når man går på gatene i Torrevieja. Det er ikke uten grunn at byen går under kallenavnet Torvika.

Skal man reise til Spania når man bor i Hedmark, så er fly fra Gardermoen det de aller fleste foretrekker. Det er i mange tilfeller også det enkleste. Velger man å fly fra Rygge lufthavn, så har man muligheten til å reise til steder som Madrid, Malaga, Ibiza, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife og Alicante. Det er Ryanair som opererer disse rutene, og den eneste grunnen til at man burde velge å fly med Ryanair fra Rygge er fordi de ofte er ganske rimelige. I flere tilfeller kan man få det for halv pris fra Rygge kontra Gardermoen, selvfølgelig kommer det an på destinasjonen og tidspunktet man bestiller på.

De første kuttene i flyreiser til Spania begynte i 2003, men siden den gang har mulighetene til å reise til Spania økt betraktelig. Det går flere fly nå enn hva det gjorde i 2003, og til flere destinasjoner. I 2003 valgte Star Tour å kutte flyvningene sine til Alicante etter å ha hatt disse flyrutene siden 1970-tallet. Dette er bare et eksempel på at verden er i forandring, og at charterselskapene har fått det langt vanskeligere de seneste årene som en følge av internetts gjennombrudd.

Stadig flere velger å bestille flybilletter på nett selv, og deretter finne hotell og leilighet. Færre velger å benytte tradisjonelle reiseselskaper, og det lider selskaper som Star Tour, Apollo og Ving av. Som en konsekvens av dette har selskapene stadig utvidet reisedestinasjonene, og tilbyr nå også mer eksotiske reisemål enn før.

For Hedmarkinger har ikke mulighetene for å fly til Spania blitt forverret så veldig mye, selv om noen ruter har blitt kuttet. Fra Gardermoen har man fortsatt mange ruter til Spania, og det har blitt mer konkurranse på flyvningene enn før. Flere billigselskaper har meldt seg på i kampen om kronene, og det har kommet oss forbrukere til gode.

Det ser ikke ut til at Spania forsvinner fra nordmenns lepper med det første, og vi skal dermed ikke se bort i fra at det åpnes opp for enda flere flyavganger til Spania fra for eksempel Gardermoen. Nord-Spania er det nok flere og flere som kommer til å få opp øynene for, og det er ikke utenkelig at det kommer noen nye direkteruter dit. San Sebastian er for eksempel en svært vakker by som har mye å friste med, blant annet vakker natur og et rikt utvalg i gode restauranter.

Fastleger og aldersgrense

Eidskog kommune har nylig sagt opp avtalen med en av sine fastleger. Gjennom en reportasje i Glomdalen fikk vi vite at det opprører mange av pasientene hennes. Eidskog Høyre har i dag fått et brev fra aksjonsgruppen, vedlagt i overkant av 150 underskrifter, hvor de ber om at saken blir løftet fra administrativt til politisk nivå. Brevet er også sendt Ordfører og lederne for de øvrige politiske partiene i Eidskog.
Ordføreren og Rådmannen har rett i at avtaler mellom Eidskog kommune og den enkelte fastlege er et administrativt anliggende. Derfor kan ikke vi som politikere uten videre løfte denne saken opp til politisk nivå, selv om vi har forsåelse for frustrasjonen over å miste en godt likt fastlege. Det er allikevel vesentlige sider ved denne saken som er av politisk karakter. Slike prinsipielle politiske forhold kan gi grunnlag for politisk behandling:
- Et av de viktigste prinsippene i pensjonsreformen er at de som vil skal få fortsette å arbeide så lenge de ønsker det og behersker jobben. En sentral avtale mellom Legeforeningen og KS gir kommunen anledning til å si opp avtalen når legen passerer 70 år. En oppsigelse som er begrunnet i legens alder fremstår som politisk “umusikalsk” når legen fortsatt har autorisasjon.
- Det er i diskusjonene blitt hevdet at Eidskog har fattet en prinsippavgjørelse om at vi ikke skal ha fastleger som er eldre enn 70 år. Både pensjonsreformens intensjon og de vansker vi har med å få besatt legestillinger i Eidskog tilsier at Kommunestyret bør ta dette vedtaket opp til ny vurdering.
- Når en avgjørelse som kommunen har tatt skaper så stor frustrasjon som i dette tilfellet, er det grunn til å vurdere om alt er gjort på riktig måte fra kommunens side. Det kan være om oppsigelsen er gjort på korrekt måte, om fastlegens pasienter blir ivaretatt på en god måte etc. Kommunestyrets organ for å gjennomføre en slik vurdering er Kontrollutvalget. I Eidskog har hvert av de politiske partiene en representant i dette utvalget.
Undertegnede, som er Eidskog Høyres representant i Kontrollutvalget, vil be om at denne saken settes på sakslisten til det første møtet i Kontrollutvalget. Da vil vi drøfte de momentene som jeg har nevnt over og rapportere videre til kommunestyret.
Aksjonsgruppen får i dag et brev fra Eidskog Høyre om at vi vil ta opp saken i Kontrollutvalget. Brevet legges også ut på Eidskog Høyres hjemmesider

Folkemøte ang. kommuneplan i Eidskog

Kjære dere som bestemmer i Eidskog…

Jeg skulle deltatt på møte i dag, men jobber turnus, så dette får bli mitt bidrag til saken.

Politikk har egentlig aldri engasjert meg, ikke før jeg leste kommuneplanen som jeg trodde skulle treffe gode løsninger og tiltak. Istedenfor ble jeg sittende og lese, og skrive et (for langt) brev på 2500 ord. Brevet ble forkortet, og dette er det jeg vil bidra med..

La meg presentere meg; mitt navn er Ida, og er 26 år. Jeg er gift med en Joakim på 27, og sammen representerer vi den gruppen i Eidskog som er i mindretall. Vi er innflyttere til kommunen, også en gruppe i mindretall. Sammen har vi to barn, altså i snitt mer barn enn andre på vår alder, kanskje spesielt i forhold til statistikken i Eidskog. Vi er begge høyt utdannet, noe som ikke heller står helt i stil med statistikken for Eidskog. Jeg har et yrke innen helse som er sårt ettertraktet i Eidskog, og min mann er akkurat ferdig realfagslærer. Jeg vil gjerne få sette lys på hvorfor vi valgte å bosette oss i Eidskog, da dette heldigvis er noe som også Kommunen har på dagsorden.

I følge kommuneplanen sies det:

«Eidskog skiller seg vesentlig ut ved at aldersgruppen 25-35 år er vesentlig mindre i Eidskog enn i landet forøvrig.»

Når jeg og min mann var ferdige med studiene var det flere ting vi tenkte på. Vi ønsket oss en framtid en plass vi følte oss velkomne, vi ønsket oss et bosted som ikke var for stort, men fremdeles ikke for langt unna storbyen. Vi ønsket oss trygge omgivelser for barna våre, med god barnehage og god skole. Og mest av alt ønsket vi oss en plass vi kunne bli boende, få oss en framtid i form av jobb, hus og flere barn på.

Etter å ha vært på besøk i Eidskog flere ganger følte vi at dette var et sted med spesiell plass i hjertene våre, og etter en liten reklame i bladet ”I Eidskog” fant vi ut at vi skulle prøve lykken. Vi flytter! Rimelig fort fikk Ida tilbud om jobb, vikariat som sykepleier. Men selv med en inntekt var det vanskelig å leve på et så flott sted som Eidskog. Vi visste jo at dette ikke var verdens navle, og at uten særlig med nettverk ble det vanskelig å overbevise den o’store-verden hvor interessert vi var å hjelpe til, både med jobbekspertise og befolkning av kommunen. Og med en utdannelse som ikke helt matchet behovet, skjønte vi at her måtte man tenke alternativt. Heldigvis for Joakim fikk han plutselig en dag en uventet telefon en dag i Oktober, og en utfordring som lærervikar som han tok på stående hånd. Etter den dagen på skolen, var valget enkelt: Her ville han gjøre en forskjell!

Så enkelt skulle det derimot ikke vise seg å være, da han manglet den offisielle pedagogiske utdanning for å jobbe som lærer, men hadde masse nok av pågangsmot og faglig tyngde. Det hjalp heller ikke nok at elevene var strålende fornøyde med vikaren sin, og det virket som kollegaene også var like til freds. Så hva gjør man da, uten jobbtilbud – men med et brennende ønske om å hjelpe en kommune i krise? Jo, man pendler fire timer hver dag til Hamar for å skaffe det som trengs for å kunne realisere drømmen sin. Alt dette helt uten noen midler annet enn èn inntekt på 80 %. I Juni 2011 stod han endelig ferdig som realfagslærer, og heldigvis med et tilbud som lærer ved skolen kommende skoleår – men med den usikkerheten man får i vikariat.

Poenget med det jeg skriver er å sette lys på hvorfor Eidskog mangler denne veldig viktige gruppen (25-35 år) innen befolkning; disse menneskene skal starte familie, de ønsker husbo – men får ikke jobb, og er de så heldige og få jobb, så får de ingenting fast. Ergo dårlige lånebetingelser – om huslån i det hele tatt – ingen befolkningsøkning og ingen framtid i Eidskog. De flytter ut, for å få det de trenger andre plasser. Kommunen mister ressurser, inntekt og framtidige elever til skole og etter hvert ressurser i jobbmarkedet.

Videre sier kommuneplanen:

«Mens 1 av 4 har høyere utdanning nå i Norge, har bare 1 av 8 dvs. halvparten så mange høyere utdanning i Eidskog.»

I tillegg sier den:
_«Innenfor oppvekstområdet har Eidskog likevel mange utfordringer knyttet til:

  • Mange barnevernssaker
  • Ujevne læringsresultater i skolen
  • Høy andel ungdommer som ikke fullfører videregående skole
  • Mange unge 18-22 år som er i NAV systemet»_

Eidskog Kommune presenterer resultat om at ungdommen gjør dårlig resultat på skolen, men samtidig kuttes det ned på antall stillinger på skolen. Eidskog, kanskje spesielt, har behov for gode og initiativrike rollemodeller for sine unge – og svaret? Det er å redusere på antallet med rollemodeller i skolen. Samtidig er alt for mange stillinger vikariater, som gjør det uforutsigbart både for store og små. Har man lest litt psykologi skjønner man at uforutsigbarhet ikke gir godt grunnlag for læring, verken å lære fra seg, eller å ta til seg læring. Har all forståelse for at kommunens økonomi skal vernes, men til hvilken pris? Skyter vi oss selv i beinet når vi gjør plattformen for våre håpefulle skrangler? Burde vi ikke alltid være en ekstra, for fremfor en for lite? Fokuset er i dag er for meg helt feil!

Av oppsummeringen i kommuneplanen er det lite som kan hjelpe føler jeg, og toppen av kaka er avsnittet:

«Dårlig kommuneøkonomi, negativ befolkningsutvikling og litt oppgitthet over manglende politisk styringskraft, gir Eidskog totalt et dårlig omdømme som gjør at kommunen kan framstå mindre attraktiv for unge mennesker»

Dette viser meg bare at de som sitter å bestemmer overhode ikke har sett hva som er problemet her. Så lenge plattformen er god, er det ingen som flytter ut av kommunen for «dårlig politisk styringskraft». Det er ingen som flytter pga. «dårlig omdømme». Folk flytter fordi de ikke får jobb, de får ikke penger til å realisere drømmene sine – de får ikke sikkerhet til å lage seg et liv her. De har jo ingenting å gjøre i Eidskog! Med fast jobb, fast inntekt – øker ånden om å skape noe for andre, ånden om å hjelpe blir større. Dessverre dør denne ånden ut hos ildsjeler over tid i motgang.

Min opplevelse er at det går igjen at flinke, initiativrike og ivrige ansatte i ulike deler av kommunen blir bortfeid med usle småstillinger, her snakker jeg om både unge og eldre. Hvor er respekten for mennesket? Er det rart vi ikke klarer å lære våre unge å klare en utdannelse, når vi ikke har en jobb til dem etter utdannelsen? Er vi så dårlige rollemodeller?
Snart vil antallet med mennesker som ØNSKER å jobbe for kommunen være borte, en dag orker ikke alle disse som står på for innbyggere, elever, barnehagebarn og pasienter mer. Verdsatte ansatte skaper godt arbeidsmiljø, skaper godt læringsmiljø – og “bedre” elever/arbeidstakere, færre sykemeldinger og generelt en økt velvære. Jeg har ikke lyst å se at man hente skjegget fra postkassa og angre på at man ikke hedret disse ildsjelene med vertfall en fast jobb og forutsetning for framtida, framtiden deres – og ikke minst; framtiden til Eidskog! Dette må kommunen ta på alvor! Gjør det attraktivt å holde på disse menneskene som vil bære den eldre generasjonen når tiden er kommet. Nå må vi snu trenden om utflytting, og gjøre det attraktivt å leve her!

Så vil jeg til slutt repetere hvorfor vi valgte oss Eidskog. Vi hadde opplevd hyggelige mennesker, nærheten av å bo en plass man er ikke bare et navn i mengden. Vi får oppleve ildsjeler i alle størrelser og kjønn, vi ser interessen for å opprettholde bygda ”vår” – vi ser nye bedrifter komme til, og vi ser at folk interesserer seg. Jeg har opplevd utrolig flotte kollegaer som alltid gir det lille ekstra, helt gratis – og et smil på butikken fra folk jeg ikke en gang kjenner. Hvor enn du kjører får du et vink langs veien av kjente og ukjente – dette setter jeg pris på! Frivillighet og dugnadsånd trekkes fram i Kommuneplanen, det er jeg helt enig i. Det beskriver Eidskog – en kommune jeg er stolt av å bo i!

MVH Ida

Er ENKF den største utfordringen i Eidskog?

Den siste tidens innlegg i ”Min mening” kan gi inntrykk av at den viktigste saken ved kommunevalget er om Eidskog  Næringsservice skal bestå som kommunalt foretak.  Diskusjonene har i store trekk beveget seg rundt forhold i fortiden. Eidskog Høyre vil advare både mot å gjøre ENKF til valgets viktigste diskusjonstema og å konsentrere diskusjonene om hva som har skjedd.  Velgerne fortjener at vi diskuterer hva som skal skje i neste periode.  Les mer…