Viser arkivet for stikkord ema

Enslig mindreårige asylsøkere og barnevernet

I Norge er det sånn at alle under 18 år regnes som mindreårige/barn. I alle fall hvis du er født i Norge, eller hvis du har kommet til landet sammen med foreldrene dine. Da skal barnevernet sette inn tiltak og hjelpe deg og/eller foreldrene dine hvis det av ulike grunner er behov for det. Kommer du derimot til landet som enslig mindreårig asylsøker, har ikke barnevernet ansvar for deg hvis du er mellom 15 og 18 år, med mindre du kommer sammen med yngre søsken.

Den rød-grønne regjeringa har gjort mye bra, også i år da de foreslo å bevilge 50 millioner øremerket til det kommunale barnevernet. Dette er kjempebra for barneverntjenesten, men det hjelper dessverre ikke det statlige barnevernet og de enslig mindreårige asylsøkerne. I 2008 fikk barnevernet ansvaret for de enslig mindreårige asylsøkerne som er under 15 år. I følge Soria Moria-erklæringen fra oktober 2005 ønsker regjeringen ”å forbedre vilkårene for enslig mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet”. Jeg er veldig glad for at regjeringen har begynt på dette arbeidet, men også skuffet fordi de ikke har fullført jobben.

Vi vet at tidlig innsats er viktig, vi vet det er viktig at flyktningene som kommer til Norge lærer seg norsk, og vi vet at det er viktig med forebyggende innsats. Ved å gi barnevernet ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år, tror jeg man kan forebygge en hel del i forhold til senere trygdutgifter. Grunnen til dette er at man har kvalifiserte miljøarbeidere som hver dag følger opp disse ungdommene, som gir dem omsorg, og lærer dem hvordan de skal fungere som mennesker i det norske samfunnet. Faren for å komme i kriminelle miljøer er stor når man står litt på siden av samfunnet, og jeg er overbevist om at å sette i gang forebyggende tiltak gjennom en plass på et omsorgssenter, vil føre til at flere av de enslig mindreårige asylsøkerne skal finne seg til rette i det norske samfunnet.

Jeg har full forståelse for at store deler av grunnen til dette, handler om penger og prioriteringer. Allikevel synes jeg dette er en svært viktig prioritering. Vi kan ikke og skal ikke forskjellsbehandle de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år og andre barn mellom 15 og 18 år. Denne prioriteringen handler om politisk viljestyrke, og det burde det være nok av i regjeringen.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingmedlem for Hedmark Arbeiderparti og AUFer