Viser arkivet for stikkord fpu

FrP og (u)kultur

19. mai kunne man lese i Dagbladet at FpU ønsket å privatisere biblioteker (http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/). De ønsket å etablere såkalte Chess-biblioteker, biblioteker hvor man kan betale en månedsavgift for å låne bøker. I dag kunne man lese i Dagbladet at også Oslo FrPs leder, Christian Tybring-Gjedde, også ønsker å ha månedsavgift på biblioteket (http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/frp/bibliotek/biblioteker/kulturpolitikk/17220486/).

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av kunnskap og kultur til folket. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturlivet, og at alle skal ha muligheten til å få kunnskap. Dette mener jeg biblioteket er en god og viktig bidragsyter til. Det å kunne gå på biblioteket og gratis kunne låne bøker, kan være en viktig bidragsyter til å øke barn og unges leselyst. Det er også en kjempemulighet for studenter å låne bøker på biblioteker når de skal skrive oppgaver og trenger faglitteratur.

Jeg tror at ved å privatisere bibliotekene og å opprette en månedsavgift for å kunne låne bøker, vil ikke bibliotek-tilbudet bli det samme som det er i dag. Jeg tror at dette kan føre til at færre vil få muligheten til å låne bøker, nettopp fordi det blir dyrere. ”I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, bli folk bevisstgjort på kostnadene”, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet. Årsavgiften mener han bør være på 2-300 kroner. Jeg ser ærlig talt ikke poenget.

Hedmark Arbeiderparti ser viktigheten av godet med gratis biblioteker, og mener dette er et viktig tilbud til folket. Nettopp fordi det fremmer leselyst, det er en viktig arena for studenter, og det er en viktig arena for å bevare vår kulturarv i form av skjønnlitteratur.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti

Nei til solariumsforbud!

Mange påstår at ungdommen blir latere, tjukkere og tar mindre og mindre ansvar over seg selv og omgivelsene sine. Det klages i det vide og brede på hvordan utviklingen til oss ungdommer har blitt de siste årene. Nå som helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har fremmet forslag om 18-årsgrense på solstudio merker jeg at prioriteringene til helseministeren strider noe med min oppfatning av hva som er viktig politikk.

De fleste som benytter seg av solarium vet risikoen av å sole seg, allerede før de går inn i det. Man blir informert om farer, både innenfor og utenfor solariet, der det som oftest er presisert at det ikke er anbefalt for barn under 18. Skal man få enda flere restriksjoner på hvordan man skal leve, og hva man skal gjøre på fritiden sin, tror jeg at det blir enda vanskeligere å ta ansvar når de som er unge i dag, blir voksne. Av erfaring vil jeg si at når ungdom mister retten til å bestemme over eget liv og helse, mister de noe av det mest grunnleggende de må ta ansvar for, nemlig dem selv – og det strider helt mot hva som er ønskelig, også hos helseministeren vår. Når forskere fra Radiumhospitalet i tillegg sier på Dagsrevyen at solarium er en av de viktigste D-vitamin kildene mange ungdommer får i dag, synes jeg at Strøm-Erichsen heller skal begynne å prioritere å skaffe sykehjemsplasser til de eldre, eller å fjerne de lange helsekøene vi har i Norge, fremfor å lage enda flere forbud.

Dette forslaget går heller ikke bare utover ungdom under 18 år. Per dags dato er de fleste solstudioene selvbetjente. Om dette forslaget skal kunne gjennomføres, må det derfor ansettes noen som kan sjekke legitimasjonen til de som stikker innom for å sole seg i en halvtimes tid en gang i uka. Dette vil ikke bare føre til innskrenkede åpningstider, men prisen vil også stige betraktelig for å kunne lønne de ansatte. Forbrukerne kommer til å måtte betale mye mer enn det de allerede gjør for en snau halvtime i solsengen, og omsetningen kommer til å synke.

Forslaget virker generelt veldig lite gjennomtenkt, og jeg er helt i mot at det skal bli enda flere forbud i dette landet her. Det finnes allerede en anbefalt aldersgrense, og utover det bør det være en tillitssak mellom ungdommen og foreldrene. Jeg vil klare meg, også når jeg blir 30, og ikke være avhengig av forbud og påbud for å bli selvstendig – spesielt ikke i forhold til min egen helse. Jeg tror at vi må snu på utviklingen media snakker om, men da må ungdommene få vise at de kan, først. Nei til forbud, ja til mer ansvar for ungdom.

Thea M. Røstbakken
Styremedlem Hedmark FpU