Viser arkivet for stikkord frp

Svar til Lorentz Moe

I Glåmdalen 12.07 kunne man lese at Lorentz Moe godt kan forstå at folk stemmer FrP. Begrunnelsen for dette, er de store opptøyene man i det siste har sett på asylmottak og fengsler på grunn av maten asylsøkerne blir servert. ”Dette er indisier på at landet de implisitte asylanter har flyktet fra, eller deres situasjon i hjemlandet, ikke kan ha vært så uutholdelig.”, skriver han i et leserinnlegg.

For det første må vi si at Moe er vel krass når han påstår at situasjonen i hjemlandet til asylsøkerne ikke er så ille, og at dette har vist seg gjennom disse handlingene. De traumatiske opplevelsene disse menneskene har opplevd, kan fremkalle mye frustrasjon og psykiske plager, og det disse menneskene trenger er hjelp.

Vi har sett mange avisoverskrifter hvor FrP ønsker å sende disse menneskene tilbake til urolige hjemland, men vi tror disse menneskene trenger hjelp. Disse handlingene tror vi skjer på grunn av frustrasjon, frustrasjon fordi de har en usikker fremtid i møte. ”Får jeg bli i Norge?” ”Må jeg tilbake til krigen?” ”Hvor lang tid tar det før asylsøknaden min er ferdigbehandlet?” Disse spørsmålene, og mange flere, vil sannsynligvis sveve rundt i disse menneskenes tanker. De av oss som ikke har opplevd dette, kan ikke sette oss inn i den situasjonen disse menneskene lever i.

Vi mener at istedenfor å fordømme disse handlingene, må vi se på hva som er bakgrunnen for disse handlingene. Vi må forstå hvor og hva disse menneskene kommer fra, ikke fordømme handlingene og mene de er bortskjemte og ikke hadde det vondt nok i hjemlandet sitt. Vi er enige med deg, Moe, i at det ikke er greit at asylantene slåss fordi maten ikke er bra nok, men vi tror ikke vi løser problemet ved å sende dem tilbake til hjemlandet eller ved å bygge asylmottak i Afrika, slik som FrP har uttalt at de mener. Det disse menneskene trenger er hjelp, og det er hjelp og ressurser vi bør sette inn. Problemet løses ikke ved å skyve det bort fra oss.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingkandidat, Hedmark Arbeiderparti
John Magne Pedersen Tangen
Listekandidat, Løten Arbeiderparti

FrP og (u)kultur

19. mai kunne man lese i Dagbladet at FpU ønsket å privatisere biblioteker (http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/). De ønsket å etablere såkalte Chess-biblioteker, biblioteker hvor man kan betale en månedsavgift for å låne bøker. I dag kunne man lese i Dagbladet at også Oslo FrPs leder, Christian Tybring-Gjedde, også ønsker å ha månedsavgift på biblioteket (http://www.dagbladet.no/2011/07/08/kultur/frp/bibliotek/biblioteker/kulturpolitikk/17220486/).

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av kunnskap og kultur til folket. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i kulturlivet, og at alle skal ha muligheten til å få kunnskap. Dette mener jeg biblioteket er en god og viktig bidragsyter til. Det å kunne gå på biblioteket og gratis kunne låne bøker, kan være en viktig bidragsyter til å øke barn og unges leselyst. Det er også en kjempemulighet for studenter å låne bøker på biblioteker når de skal skrive oppgaver og trenger faglitteratur.

Jeg tror at ved å privatisere bibliotekene og å opprette en månedsavgift for å kunne låne bøker, vil ikke bibliotek-tilbudet bli det samme som det er i dag. Jeg tror at dette kan føre til at færre vil få muligheten til å låne bøker, nettopp fordi det blir dyrere. ”I dag subsidierer Oslo kommune 56 kroner per utlån gjennom at bibliotekdriften får 143 millioner kroner i tilskudd. Ved å kreve avgift, bli folk bevisstgjort på kostnadene”, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet. Årsavgiften mener han bør være på 2-300 kroner. Jeg ser ærlig talt ikke poenget.

Hedmark Arbeiderparti ser viktigheten av godet med gratis biblioteker, og mener dette er et viktig tilbud til folket. Nettopp fordi det fremmer leselyst, det er en viktig arena for studenter, og det er en viktig arena for å bevare vår kulturarv i form av skjønnlitteratur.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark Arbeiderparti

Veien videre

“Trykk på bildet for å se det i full størrelse”

Det som mange vet og nå er bestemt er at den nye RV2 kommer en gang i de nærmeste årene som en smal firefeltsvei og vil stoppe i rundkjøringen i det vi her på Kongsvinger kaller Dunderdalen. For de uinnvidde er det den rundkjøringen som bilistene møter når de kjører RV 175 i dag på sør-siden av Glomma inn i Kongsvinger.

Utbyggingen av RV 2 frem til Kongsvinger var en del av Nasjonal transportplan(NTP) for inneværende periode. Det er nå derfor på høy tid at både Staten vegvesen, Kommunen, lokale og sentrale politikere sørger for at veien videre gjennom Kongsvinger og videre mot Sverige blir planlagt og kommer med i neste periode for NTP.

Jeg tør i så måte å fremme et forslag for videreføring av RV2 gjennom Kongsvinger.
Stikkordet er TUNELL. Ved bruk av tunell for videreføring av riksveien, vil vi få en vei som ikke skaper miljø og støyproblemer for innbyggerne i byen. Vider vil ikke en veitrasee i tunell legge begrensninger i fremtidig utbygging av Kongsvinger som by og boligområde og ikke ødelegge de allerede etablerte boligområdene. Et annet argument for tunell er topografien i Kongsvinger. Det er rett og slett ikke plass til en bred vei gjennom byen uten og rasere eksisterende boligmasse.

Som det fremgår av vedlagte kartskisse er mitt forslag å legge riksveien i tunell gjennom Lia og Holtberget med utgang ved Føsker. Der anlegges det en rundkjøring med kobling til eksisterende RV2 trasee og et tunellinnslag inn i Føskerberget og videre gjennom Rastaberget, Vennersberget og Langerudberget med utslag sør for Vingersjøen for trafikk til Solør og Elverum nordover. Veien må da legges videre over jernbanen, langs Vingersjøen og frem til RV 200 ved Hov. Her anlegges det en rundkjøring som kan ta opp trafikken fra nord, sentrum og fra øst. Dette blir Skandinaviakrysset !!

Argumentene mot traseevalget kan være at det blir en omvei. Det vi må være klar over er at ved en tunell vil trafikken flyte raskere og for tungtrafikken vil det det totalt sett være lettere og enklere å kjøre en tunell kontra og tråkle seg i gjennom 3-4 rundkjøringer, om ikke flere.

Et annet motargument som forslaget vil møte er økonomi. Det er alt for dyrt å lage tunell sier de såkalte ”ekspertene”. Det er her våre kjære stortingspolitikere kommer inn i bildet. De må argumentere for en løsning for fremtiden. En løsning som våre etterkommere kan leve med. En vei gjennom en by som Kongsvinger er en investering i fremtiden, både i liv på veien og utenfor. Argumentene trafikalt er mange, og vi behøver ikke reise lengre enn til Drammen for å se et godt eksempel på hvordan det kan gjøres og løses med bruk av tunell.

Jeg ønsker flere innspill i debatten velkommen.

Knut-Arne Halstensen
Kongsvinger Frp