Viser arkivet for stikkord landbruksoppgjøret

Landbruksoppgjøret

Ganske vanskelig å ikke få med seg at mye handler om landbruksoppgjøret om dagen. Som med mye annet har jeg jo også noen tanker rundt mat, selv om jeg vet jeg møter meg selv i døra rett som det når jeg handler på butikken.

Framtiden ligger i småbruk verden rundt for å produsere mat som ikke gjør oss syke. Små bruk som setter langsiktig bruk som mål. Vekselbruk som ikke utarmer jorda og tømmer den for mineraler.

De fleste kornslag og planter er kapable til å ta opp i seg 60 mineraler, men trenger svært få for å vokse. Utseendet kan bli bra uten dem, men kroppen får ikke det den trenger.

3 stoffer skal til for å få en kjempefin vekst; nitrogen, forsfor og kalsium. (bestanddelene i kunstgjødsel) Vi betaler i kilo for disse varene og dessverre ikke med bakgrunn i næringsinnhold. Problemet er jo at kroppen ikke får det den trenger for å være sunn, og forbrukeren har ikke annet enn utseendet å gå etter.

Pressende marginer skaper dårlig og billig mat. Ikke nok med mat uten næring, men genmodifisert mat presser på for å nå våre bord. Matvarer som er så hardt sprøytet at vi også burde vært genmanipulerte før vi inntar denne giften.

MEN, det er forbrukeren som presser fram dette. Den som stadig krever lavere pris uten tanke på innhold.

Et resultat av dette ser vi i store deler av verden allerede, blant annet i Brasil hvor soyaproduksjon kveler landbruket og utarmer jorden.

Skal vi ende opp med å kun ha tilgang på mat uten innhold, samtidig som vi dytter i oss piller med vitaminer og mineraler som kroppen ikke er i stand til å ta opp og nyttiggjøre seg?

Det er hver enkelt av oss, som vil leve gode og lange liv, som egentlig burde stått på festningsmuren og kjempet for et aktivt og levedyktig landbruk i hele landet. Samtidig som vi krever et sterkt tollvern mot næringsfattige produkter vi blir syke av.

Dette handler ikke i hovedsak om prisen vi må betale i butikken, eller om å holde liv i bygdene, men om vår helsemessige framtid…