Viser arkivet for stikkord maria

De merkelege innvandrings prosedyrene i Norge

Trur itte det bare er mæ som itte skjønner no ta hva som foregår mht “løyve” te å busette seg i detta landet.
Noen ta øss som har læsi litt historie om innvandring til Norge “føle” det kan gå rektig gæ´li når bi´råkratiet i Norge slepp tel uta at vettet er i bruk. Historia før siste krig, nær følk av ulike nasjoner, mye jøder – både heile familier og einslige personer blei avvist (1936 – 1939/40) Mange havna i Hitlers konsentrasjonsleire elle skjutne før dei kom så langt.
Grunna kunne væra at dei itte hadde kapital som kravdes frå norske myndigheiter for opphaldet her i landet, anna at dei hadde lita interesse/værd før det nie sosialdemokratiet i landet; les – arbeiderpartiet.
Sea har landet avist ei mengd are som itte hadde krav på “beskjyttelse”, og itte stod på ulike lister.
I dag 75 år etter har vi og ei avvising av ei ung kvinne på noa og tjue år. Hu kom for noe år sida som ung jente (12år) med familien. Dei har levi i alle år uta pa´pir i skjul før politiet og byr´åkrati.
“Detta skulle aldri skjedd tenk på konsekvensene”.
Våre representanter; både politi og bir´åkrati blei oppmerksom på denne jenta da ho på feilfritt norsk skreiv ei bok om upphaldet i detta landet som pariakaste.
Hevnens time kom da kvinna Maria Ameli blei arrestert av 8 politibetjenter i Lillehammer. Sendt til UDI´s utvisningsleir nær Gardemoen. Jenta kan nå sendes tilbake til fødelandet (Russlan), ho treng itte skydd, og det er lita fare fær livet til Maria. Ut av landet om 14 dager kænsj.
Sjøl har jeg aldri forstått UDI – biråkratenes avgjæringer.
Mange så er blitt utvist tross evne og vilje til å bli norsk innbigger, kan klare seg sjælve uta å få støtte både i hue og….., – lærer norsk til fullkommenhet, og vise klare tegn til å tilpasse seg eit liv i landet.
Derimot har vi følk så voldsmannen Krekar og kat misbrukande menn fra Afrikas Horn og deromkring så lever på trygd år etter år, – så itte blir arrestert uansett hva dei gjær.
Je kjem aldri til å forstå regelverket som UDI ærber etter og deira nærsinte oppfatning ta dæ dei
ærber ætte.