Viser arkivet for stikkord mening

Det er på tide å fjerne formueskatten

Det er på høy tid å fjerne formueskatten. Hvorfor? Den særnorske skatten rammer utelukkende norske bedrifter, og setter norske arbeidsplasser i fare. Den er gründerfientlig ved at den skattelegger eiendeler til nyetablerte bedrifter uavhengig om de går med overskudd eller ikke. Den rammer også pensjonister som har arbeidet hardt hele livet for å betale ned lånet på huset sitt.

I sitt innlegg i HA 25.07.13, forsøker Fred Kristian Norstad fra AP å rettferdigjøre formueskatten. Innpakket i overskriften «Alle skal bidra», unnlater han å forklare hvilken urettferdig effekt formueskatten faktisk har for pensjonister og norsk næringsliv. Det er venstresidens måte å vise at også de rikeste må bidra, men i praksis skaper den store problemer for små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som skaper arbeidsplasser i Norge og Hedmark.

I Hedmark vet vi veldig godt at små og mellomstore bedrifter er selve ryggraden i det lokale næringslivet. Disse bedriftene skal skape våre fremtidige arbeidsplasser i Hedmark, men de møter stadig større konkurranse fra det globale samfunnet. Formueskatten gjør sitt beste for å slå beina under bedriftene våre, og dermed også for arbeidsplassene. Et godt eksempel er den norskeide familiebedriften Aas bryggerier i Drammen. Der må eierne ta utbytte (som også skattlegges) av selskapet utelukkende for å betale formuesskatt, mens danskeide Ringnes – en av deres argeste konkurrenter – slipper. Dette gir utenlandske eiere en stor konkurransefordel, og setter norsk industri og arbeidsplasser i fare.

I politikk er symboler viktig. Men det går riktig galt av sted dersom symbolene totalt trumfer fornuften. Formueskatten er et eksempel på det. Det finnes rett og slet ingen god grunn til at norske berifter som for eksempel Aas bryggerier skal betale formuesskatt mens deres utenlandske konkurrenter slipper. Formueskatten oppleves også som dypt urettferdig for pensjonister og andre med høy formue, men lav inntekt.

I Høyre mener vi at det finnes bedre måter å bidra på enn ved å ilegge en skatt som treffer pensjonister og norske arbeidsplasser. Vi ønsker å investere i både dagens og fremtidens arbeidsplasser. Derfor ønsker Høyre å trappe ned og på sikt fjerne formueskatten.

Alexander Gubberud
Leder Hedmark Unge Høyre

Velkommen til vår debattsone

Glåmdalen åpner i dag en egen debattsone på nett. Det er viktig for oss å være mest mulig tilgjengelig for personer som vil ytre seg om det som skjer i vårt distrikt. Når vi åpner sonen kan du nå skrive innlegg som andre personer har muligheter til å kommentere på. Det vil åpne for en debatt.

Vi henter innlegg fra sonen inn i ”Min mening” i avisa. I nettdebattene har vi åpnet for at personer kan kommentere anonymt. Vår praksis er at vi prioriterer de som framstår med fullt navn. Det gjelder både når vi trekker inn utdrag fra nettdebatten i avisa og når vi henter inn innlegg fra denne sonen til ”Min mening”. Vil du i avisa med dine innlegg og meninger så stå fram med fullt navn.

Den lokale debatten er viktig for demokratiet og den lokale utviklingen. Jo flere som engasjerer seg og belyser saker fra forskjellige sider jo bedre er det. For å oppnå et optimalt resultat er det en forutsetning at det holdes et saklig og godt nivå. Det handler om å ha respekt for hverandre og andres meninger. Vi ser at nettdebatter har en tendens til å flyte ut i så måte. Her har vi alle en jobb å gjøre for å oppfylle kriteriene til saklighet.

Glåmdalen har som mål å engasjere og invitere flest mulig til å si noe om det som skjer, og som berører, vårt nedslagsfelt.