Viser arkivet for stikkord miljøvennlig

Ap,Sp og SV motarbeider miljøutviklingen

De rød/grønne, selvutnevnte miljøforkjempere… De har alle løsningene og vet best, de sitter i flertall, utelukker andre partier og regjerer fra tronen. Men hva får de til? Lite, de bruker skrekklig mye penger på utredninger og nedleggelser og nedstemming av gode forslag. De skylder på de blå partiene for at det ikke er noen fremgang.

Når vi er så (i utgangspunktet) heldige at vi har en miljøvennlig regjering i flertall på stortinget, så burde vi klart og nå våre nasjonale mål om ikke annet, for jeg skal ikke pålegge regjeringen vår, hele ansvaret for den globale miljøbyrden. Men de evner ikke å ta de viktige og riktige grepene her hjemme engang. Dette skyldes i stor grad at det faktisk kan gnagne en del i det private næringslivet, at gründere og slemme kapitalister tjener penger på det, og det vil de ikke, da får heller miljø være miljø. Hvis det kommer et miljøtiltak med en foretningsplan som helt sikkert vil være med på å senke Co2 utslipp, så blir dette nedstemt tvert, hvis de ikke får nedstemt det, så legger de på så mye avgifter at det ikke er mulig og få til dette tiltaket. Om nødvendig, så endrer de på regelverket. Alt dette for å hindre miljøbeviste valg, der det ligger en foretningsplan bak.

Det er flertall i folket for å gjøre noe med utslippene, det er flertall blant folket som ønsker en forandring til det bedre for Moderjord. Vi (folket), sitter og venter på at myndighetene/regjeringen skal gjøre det som er nødvendig for at vi skal kunne gjøre det som skal til. Men vi får ingenting, annet enn mer avgifter og en vinglete miljøpolitikk, hvor det eneste som er sikkert, er at regjeringen skal sko seg på problemet og tjene på det.
Vi, (folket) får ikke lov til å bidra med noe selv, for da er frykten for at andre enn regjeringen skal tjene penger så stor at de heller øderlegger utviklingen!
For de rød/grønne er det viktigere og straffe, enn og belønne.
Det er viktigere med stagnasjon enn vekst.
Regjeringen viser med denne holdningen at de er mer kapitalister, enn kapitalistene selv!
Jeg mener at vi må gi forslag med en foretningsplan en mulighet til å bidra med og endre dagens miljøutvikling.
Jeg ser ingen ulempe i at vekst og miljøutvikling går hånd i hånd.
Vi kan ikke tillate oss og at våre barn og barnebarn skal måtte ta alle problemene om 30-40 år, fordi kampen mot kapitalistene er viktigere!

Vi må være så rause at vi lar folket være med på å endre utviklingen!
Vi må være så rause at vi lar miljøbeviste kapitalister får lov til bidra med endringer som gir mindre utslipp!

Vi må være rause med våre barns fremtid!