Viser arkivet for stikkord regional

Vi må unne hverandre suksess!

Hvordan skal vi skape utvikling og vekst i en region hvor janteloven i sterk grad fortsatt har livets rett og misunnelsen kan være sterkere enn kjønnsdriften?
Bysentrene i Norge vokser, og det gjør også de fleste av regionene i tilknytning til Oslo, med noen få unntak.

Det kan være mange årsaker til denne utviklingen, men det skaper ingen positive resultater så lenge man ikke klarer å handle sammen. Hva gjør regioner som lykkes og hva vil være viktig for fremtiden?

Trendanalyser og forskning kan være spennende lesning for den som er interessert. Mye av det som pekes på i et fremtidsperspektiv er kunnskap og deling av kunnskap. Utviking av kunnskap synes å være ustoppelig og akselrerende, men konkurransen er hard. Vi trenger kreative hjerner som jobber sammen og utvikler ny kunnskap og nye løsninger. Fremtidens “vinnere” vil nok være de som vet å verdsette medarbeidernes læring og utvikling, og som forstår hvilken betydning dette vil ha for virksomhetens resultater.

Kunnskap vokser når den deles!

Det å være faglig god er ikke lenger nok, man må beherske sitt fag i et likeverdig samarbeide med kollegaer, kunder og brukere. Behovet for relasjonelle og kommunikative ferdigheter vil bli langt mer viktige, og kravene til kompetanse vil bli mer sammensatt.
Hva er det som bidrar til at medarbeidere deler eller ikke deler kunnskap med hverandre? Undersøkelser viser at det teknisk-organisatoriske lærings-miljøet og det sosiale læringsmiljøet gjensidig vil påvirke hverandre. Kunnskapsdeling skjer i stor grad tilfeldig og med liten grad av struktur, og kunnskapsdeling oftest gjennom felles oppgaver. Etablering og vedlikehold av relasjoner mellom medarbeidere er av stor betydning for å lykkes med kunnskapsdeling.

Deling av kunnskap er en viktig kilde til kunnskap og læring, for hvordan kan en organisasjon lære hvis man ikke deler? Og hvordan skal regioner kunne oppnå positiv vekst dersom man ikke kan arbeide og utvikle seg sammen mot et felles mål?
Flere hoder sammen tenker bedre og vil skape mer utvikling. En idé kan bli til flere gode ideer dersom man deler. Nye forretningsideer kan oppstå ved deling av kunnskap og teknologi uavhengig av bransje eller næring.

Positiv vekst og utvikling for deg kan bidra til utvikling og vekst hos nabovirksomheten, og vice versa. Andres suksess kan bli din suksess!

Løp ut og del kunnskapen din, så vil den vokse!