Viser arkivet for stikkord solbakken

Øystein, sensurerer bort du kritiske innlegg på Facebooksida di?

Jeg var akkurat inne på facebookprofilen din for å se alle støttemeldingene, og det lå 18 positive kommentarer under innlegget ditt som også står på glomdalen.no under overskriften “Ydmyk og spent”. Det ligger 18 positive, samt endel kritiske kommentarer fra rektor Rune Sødal. Helt til slutt lå det et innlegg fra Martin Nordh som jeg likte veldig godt. Så godt at jeg ville trykke på den entusiastiske facebooktommeltotten. Men da kom det opp en feilmelding, så jeg kopierte teksten og lasta sida på nytt, og da var jammen Martins kommentar borte fra facebooksida di, så jeg siterer Martins innlegg som forsvant fra din facebookside med 18 støttemeldinger (Kunne ikke legge den ut på facebooken din siden din igjen siden vi ikke er venner der. Det er bare vennene dine som kan kommentere.)

“Mating Nordh
Jag måste få fråga dig några saker Øystein.. Varfør svarar du inte på många av de frågor som stælls till dig angående detta? Och så måste jag få fråga dig, vad ær det som skiljer det hær prosjektet från alla andra prosjekt du har startat men inte slutført? Min størsta oro ær hur du skall ha tid till allt, som daglig leder i SIAP och alla planer du har dær med skatepark, kabelpark, kunst surfevåg etc etc. Dygnet har bara 24 timmar och ett år har bara 365 dagar. Hur ska du med en rimlig tidsplan på alla dina prosjekt bli færdig med ett bra resultat innom en godtagbar tidsplan? Och hur rangerar du dina prosjekt, vilket ær viktigast att det blir færdigt først och vilket vill du lægga ned mest tid, energi och engagemang i/på? Och vart kommer alla pengar ifrån? Før gudarna ska veta att det du pratar om och lovar att du ska gøra på SIAP det tar tid och det kostar mye pengar. Jag kænner mig vældigt skeptiskt instælld till allt det du sæger att du vill utveckla och jag kan inte se att det ær mer æn hopp och drømmar som du sæljer. Tyværr.”

KUL:TUR på Solbakken

På vegne av Aleksander K Erichsen publiserer jeg dette innlegget som han har sendt til Solbakken.

Jeg startet på Solbakken Folkehøgskole med et ønske om å lære mer om revy. I løpet av året på folkehøgskolen ble jeg inntrodusert for mye nytt og fikk utfolde meg kreativt. Dette førte til store endringer i mitt liv og hva det skulle vise seg at jeg kom til å bruke mesteparten av min tid på de kommende årene.

Oppholdet på Solbakken førte til at jeg tok en 2årig utdannelse som musikalartist, noe jeg aldri hadde ofret så mye som en tanke tidligere, og en bachelorgrad i Art Direction. Jeg har alltid vært en engasjert person og med mine nye interesser og kunnskaper til grunn har det ført til mange spennende og gradvis større prosjekter som kan se ut til å bli en høyst uvanlig karriere-vei.

Samme år som jeg gikk ut fra Solbakken startet jeg, sammen med en god venn av meg, opp KUL:TUR Sommerleir. Hvert år siden har vi leid Solbakken folkehøgskole for å arrangere en kulturell sommerleir for barn som lar barna utvikle og dyrke sine interesser innenfor musikk, dans og teater. Det har vært en stor suksess og vi har hver sommer opp mot 100 leirdeltagere som reiser fra hele landet til dette lille stedet, Skarnes, som de færreste av dem har hørt om tidligere. Og her opplever mange av dem altså sitt livs beste sommer. Mange er faktisk så begeistret for stedet og sommerleiren at de har kommet tilbake fem år på rad! Denne sommerleiren har vært mulig å gjennomføre på grunn av svært god kontakt og tilrettelegging med de som har drevet Solbakken Folkehøgskole.

Men sommerleir er ikke alt, oppholdet på Solbakken ga meg en brennende interesse for musikal. Denne sommeren hadde en broadwaymusikal skandinaviapremiere i Norge, der jeg står som produsent, og den neste oppsetningen er allerede i planleggingsfasen. Det er nesten absurd å tenke på at alle de menneskene som er involvert i en slik produksjon og alle som stiller opp og hjelper til, de hadde gjort noe annet i august og september 2012 hadde det ikke vært for at jeg bestemte meg for å ta et år på folkehøgskole etter videregående, søkte på nettet og bestemte meg for akkurat Solbakken. Jeg er bare en av mellom 30 – 50 elever som går ut fra denne skolen hvert år. Tenk bare hva de andre som har gått der har gjort eller kommer til å gjøre i fremtiden…

Solbakken er en ressurs og en inspirasjon. Et springbrett mot elevenes drømmer. Et essensielt ledd i en kjede av hendelser i et liv som kan gi fantastiske resultater!

Aleksander K. Erichsen
Tidligere elev

Gjestelærer på Solbakken

Etter Barhaughøgdas noe syrlige innlegg som indikerer at skolens ledelse forleder tidligere elever til å skrive innlegg ønsker jeg å avvise det, samt presisere at Bryn Holding, en av Solbakkens mange gjestelærere har sett Mark Featherstone sitt innlegg på facebook, og ønsker å ytre sin mening. Innlegget er opprinnelig skrevet på engelsk, men oversatt til norsk av Endre Haukland. Engelsk originalversjon ligger nederst i saken.

Solbakken er en virkelig unik og inspirerende skole, drevet av et dedikert team – det er en non-profit organisasjon som setter elevene i hjertet av alt som de gjør. Kvaliteten på undervisningen, innenfor et slikt støttende læringsmiljø produserer studenter som er både dyktige og modne. Å ha en skole som dette, som er teaterfokusert sikrer at studentene jobber mot et spesialfeltet, de vokser som individer, og som utøvere. Fokuset på en ting – scenekunst – sikrer at de kan blomstre og utvikle seg i en utrolig hastighet.

Jeg er heldig nok til å bli invitert til å undervise ’Shakespearean acting’ på skolen en gang i året. Jeg er en av en rekke spesialiserte lærere i Storbritannia som hentes inn til Solbakken for å arbeide med elevene i denne unike settingen. De nåværende, kontroversielle, planer bekymrer meg sterkt med tanke på fremtidens utdanningstandard på Solbakken. Jeg frykter at den utenforstående investorens planer vil være skadelig for fremtiden og arven etter denne utrolige skolen.

Solbakken er i en tid med vekst, en tid hvor det er ledet av et virkelig dedikert team. Skolens internasjonale forbindelser vokser og studenter går videre til å gjøre store ting! Dette tiden for å støtte arbeidet og menneskene som er der i dag, for å tillate deres visjon å vokse, dette er ikke tiden for privat eierskap og økonomisk usikkert.

Som jeg forstår det, har ikke den potensielle investoren sett arbeidet på skolen eller vist interesse i skolens sterke studieretning. Dette er min primærbekymring elevene og deres framtid er ikke i hjertet av investorens plan, men hjertene og sinnene til de som bygger Solbakken til å være det inspirerende internasjonale læringssenteret det er!

Bryn Holding
Shakespeare skuespiller og regissør

Solbakken is a truly unique and inspirational school, run by a dedicated team – it is a not for profit organisation that places their students at the very heart of all that they do. The quality of teaching, within such a supportive learning environment produces students who are both talented and mature. Having a school such as this, which is theatre focused ensures that the students are working towards a specialism, they grow as individuals as well as performers, and the single strand focus – that of the performing arts – ensures they can thrive and progress at a truly incredible rate.

I am fortunate enough to be invited to teach ‘Shakespearean acting’ at the school once a year, I am one of a number of specialist teachers in the uk who are brought over to Solbakken to work with the students in this unique setting. The current, controversial, plans worry me greatly for the future of the education standards at Solbakken. I fear that the outside investors plans would be detrimental to the future and legacy of this incredible school.

Solbakken is at a time of growth, a time where it is led by a truly dedicated team, it’s international links are expanding and it’s students are going on to do great things! This is a time to support the work and the people who are there currently, to allow their vision to expand, this is not a time for private ownership and financial uncertainly.

From what I can gather the prospective investor has not seen the work at the school or taken interest in the specialist educational side of the school. This is my primary concern the students and their futures are not at the heart of the investors plans yet they are in the hearts and minds of those who are currently building Solbakken to be the truly inspirational international learning centre that it is!

Bryn Holding
Shakespearean actor and director

Hei, Odalen!

Her kommer noen motforestillinger og tilsvar fra en med lokal forankring. (Jeg flyttet til Sør-Odal i 1985. Til tross for en litt eksotisk dialekt har jeg bodd flere år i denne kommunen enn noe annet sted i verden, og har et barn som er født på Kongsvinger sykehus og oppvokst på Skarnes (Tronbøl barnehage, Korsmo skole og Sør-Odal ungdomsskole). Dette gir en viss forankring.

Jeg arbeidet på Solbakken folkehøgskole fra 1985 til 1996, på Bårdar Akademiet i Oslo fra 1996 til 2006 (da jeg dagpendlet i 6 år, som utallige andre odølinger) og fra 2006 igjen på Solbakken. Jeg var rektor på skolen da Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), som eide og drev skolen fra 1946 til 2007, solgte eiendommen til Sør-Odal kommune, og skoledriften ble omorganisert og nyetablert i en stiftelse.

Jeg reagerer sterkt på følgende uttalelse fra Øystein Barhaughøgda: ”Når mye av nødvendig kontraktbestemt vedlikehold ikke er fulgt opp, er det da riktig å selge eiendommen for 1,5 M tilbake til mange av de samme personene som i 2007 solgte eiendommen for 15 M til kommunen?”

Hvis dette er en utbredt oppfattelse, er det viktig å få presisert at det ikke var de ansatte på Solbakken som solgte eiendommen. Det var heller ikke skolen eller skolens ansatte som fikk disse 15 millionene. Tidligere eier solgte til Sør-Odal kommune uten at noen av skolens ansatte var involvert i prosessen. Undertegnede hadde derimot mye jobb med å skaffe startkapital til stiftelsen. Sør-Odal kommunestyre vedtok enstemmig å gå inn med kr. 100.000, og til sammen fikk vi inn 500.000 kroner. 100.000 kroner er altså summen kommunen har brukt på Stiftelsen Solbakken folkehøgskole, – ikke 15 millioner. Vi var veldig glade for at kommunen ville være med i stiftelsen, og vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid med mange av kommunens ulike etater.

Jeg har også stort behov for å imøtegå følgende påstand i Øystein Barhaughøgdas innlegg: ”En eiendom som til nå har vært isolert fra Odalens befolkning og tilrettelagt noen få.”

Helt siden vi startet revylinjen i 1990, har vi invitert Odalens befolkning til forestillinger og andre åpne arrangementer. Vi har også samarbeidet med lokale aktører i noen av forestillingene våre.
Da jeg kom tilbake som rektor i 2006, var omdømmebygging i lokalmiljøet min viktigste jobb i tillegg til å sikre høy kvalitet på elevenes undervisning. Jeg henvendte meg til lokalt næringsliv og til mange av Sør-Odals lag og foreninger, og fikk raskt et godt samarbeid bl.a. med Sør-Odal sanitetsforening. De hjalp oss å finansiere en feriekoloni for kommunens barn i 2007. Dette ble slått stort opp i Glåmdalen, med dobbeltsider i avisen 23. juni og 11. august samme år. Tittelen på det siste oppslaget er ”Solbakken for hele bygda”. Her utdypes noen av planene for utstrakt samarbeid med unge og eldre i Sør-Odal. En del av disse planene har vi klart å realisere. ”Saniteten” er her på ukesbasis hele vinteren i tillegg til å arrangere sin store middag for enslige og eldre her en gang i året, og vi er fast innslag på vårtreffet de arrangerer på Skogtun sammen med Sør-Odal Rotaryklubb.

Vi besøker årlig barnehagene i kommunen med teater og leker, vi har hatt faste lesestunder for barn på biblioteket, vi har produsert forestilling for de yngste av Odal Sparebanks ”kunder” på Milepælen, i flere år har vi produsert barneforestillinger for distriktets tredjeklassinger gjennom Den kulturelle skolesekken. Når det gjelder samarbeidet med Sør-Odal ungdomsskole, henviser jeg til Gudbrand Ødegårds innlegg i Min mening-spalten mandag 10.09.
Vi arrangerte åpen dag med kafé for kommunens nye landsmenn sammen med kulturetaten i Sør-Odal i forbindelse med mangfoldsåret, vi skrev, produserte og spilte forestillingen ”Gjenklang” for elever i videregående skole i forbindelse med TV-aksjonen 2008 (Blå Kors), og samarbeidet i den forbindelsen med helsestasjon for ungdom både i denne og 6 andre kommuner i Hedmark og Oppland.

I mai 2012 produserte vi en holdningskampanjefilm for Tannhelsetjenesten i samarbeid med ungdomsskoleelever fra Sør-Odal og Kongsvinger. Denne skal vises på alle offentlige tannlegekontor i Hedmark.

Vi har deltatt mange ganger på julegrantenningen som arrangeres av Sør-Odal handelsstands-forening, vi har bidratt flere ganger på store arrangementer hos Rescon Mapei, vi har deltatt på Odalstunet i forbindelse med grunnskolens tundager i mange år, og vi har underholdt på utallige julebord, jubiléer og andre festligheter i kommunen vår. Jeg tør å påstå at vi har bevist og stadig beviser at Solbakken er for alle i Sør-Odal.

Med vennlig hilsen
Hilde Njøs, lokalt forankret

Åpne dører på Solbakken

Kjære alle sambygdinger!
Jeg er en innvandrer fra Snertingdal som nå bor på Skarnes på mitt fjerde år. Jeg kom hit høsten 2009 for å ta et år på folkehøgskole og finne litt ut av livet mitt. Er man fra bygda så trenger man litt tid på seg, så det ble to år som elev, og nå har jeg akkurat starta på mitt andre år som ”inventar” på Solbakken.
Jeg kom altså hit til den fantastiske plassen, og jeg var spent, men jeg ble mottatt med særdeles åpne armer. I situasjoner en bygdegutt ellers ville blitt veldig reservert, klarte han å åpne seg og bli en stødigere mann. Takket være åpne dører og stor takhøyde! Derav skjønner jeg ikke hva som menes med ”en eiendom som til nå har vært isolert fra Odalens befolkning og tilrettelagt noen få.”
Etter at jeg kom hit, har noe av jobben vi har gjort i ulike teaterproduksjoner vært å invitere folk til å se det vi driver med. Dette er utdypet og forklart av Rune Sødal i et annet innlegg. F eks høsten for to år siden da jeg var med og underholdt i forkant av et kommunestyremøte, der jeg ga en muntlig uformell invitasjon til kommunestyret om å komme og besøke oss og bivåne en dag eller en kveld her oppe. Vi har ved flere anledninger underholdt i forskjellige selskaper og tilstelninger i og rundt Skarnes. Også disse etterfulgt av åpne invitasjoner. Er det å være isolert? Er det å delta på så mye kultur som mulig lokalt, er det å være isolert? Vi kjører kursvirksomhet som åpner for deltakelse i forskjellige aktiviteter, er dette isolering av eiendommen og gruppa med folk som bor her? Jeg tror ikke en eneste av de som faktisk har kommet hit på besøk har følt seg dårlig mottatt. Her kan jeg også vise til Gudbrand Ødegårds innlegg i dagens papirutgave av Glomdalen. Ingen primadonnanykker her, og det er noe av det jeg er stolt av å være en del av. Ordentlige mennesker som gjør en ordentlig jobb og som bare vil alles beste.
Skolen slik den er i dag er egentlig ikke så gammel. Og det har ikke vært så positiv retning på verken økonomi, elevtall eller omdømme som det er nå på veldig lenge. Men ja, det trengs store tiltak for å få bygninger opp til dagens standard. Jeg går ofte selv og drømmer om å bruke et nærmest ubegrenset beløp på skolen, men da om jeg vinner det i lotto. Hverdagen er litt mer sammensatt enn som så, jeg kan av og til irritere meg over at ting ikke er i orden her, men det kan da ikke stå for skolens regning, dessverre. Stiftelsen har da aldri hatt mulighet til å gjøre de store grepene, og man må finne seg i å skynde seg langsomt. Elevene her går ikke rundt og klager, og man gjør det man kan ut i fra de midler som finnes. Dette er godt nok, og noen andre som har mer greie på det enn meg kan snakke om det, jeg ville bare nevne det fordi det ikke handler om en fin fasade eller et multifunksjonabelt tun, det dreier seg som sagt i forrige avsnitt om at det kommer ordentlige mennesker hit som vil gjøre en ordentlig jobb og få en fart på egen utvikling. Dette vet stiftelsen Solbakken folkehøgskole best hvordan man kan få til. Det håper jeg alle er villig til å forstå, og gi det en fair sjanse.
Er man fra bygda, er det litt skummelt med nye ting, det vet jeg! Det er et spesielt miljø her som Barhaughøgda påpeker, men jeg er nysgjerrig på hva han mener med det, og kan ikke helt skjønne at han heller vet hva han mener, han har ikke deltatt i det eller sett noe av det. Derfor synes jeg det er utrolig dårlig gjort å legge det fram som om vi er en lukket anstalt. Det medfører ikke riktighet! Så igjen kan jeg slenge ut en invitasjon til alle sammen, og vi biter ikke, kom og besøk oss, vi har kaffe på kanna!
Til alle sammen; Odalen ga seg selv og alle oss Solbakken. Nå er vi snille og deler av våre liv her, og dere er alle velkommen til å dele noen fine stunder sammen med oss, som f eks i forestillinger vi har her på skolen og Glåmdalsrevyen, og jeg vil anta vandreteatret på Skarnes til våren.
Jeg vil til slutt si at dette ikke er skrevet på bakgrunn av et rop om hjelp fra ledelsen ved skolen her, men med bakgrunn i mine egne refleksjoner og et eget rop om forståelse i kommunen, da det egentlig er de som holder denne saken så inderlig varm!
Med vennlig hilsen
Hans Erik Sveum
Elev 2009 – 2011
Nåværende miljøarbeider

Hvorfor ødelegge noe som allerede fungerer så bra?

Jeg kan være enig i at det kan være nødvendig med flere fasiliteter for å utvide tilbudet i Sør-Odal kommune, men utenom at det blir på bekostning av noe annet.

Jeg forstår at folk ønsker flere og bedre tilbud, men til fordel for å ødelegge det som allerede er? Trenger virkelig Solbakken Gård café, kulturhus og kino og alt det andre som er planlagt på et og samme sted? Hva med å flytte det nærmere sentrum slik at skolen kan bevare de rolige omgivelsene som alle setter så stor pris på?

En folkehøgskole med etterhvert så mange tilbud, vil så klart tilsvare flere mennesker. Det er vel og bra, men skolen trenger å bevare det lille antallet elever (45) som skolen har kapasitet til å ta inn. Da får du mulighet til å bli kjent med alle, og ikke på den overfladiske måten. Sammen blir elevene et slags støtteorgan, noen som hjelper deg opp og fram.

Opprettelse av en idrettslinje kan være med på å bryte ned det støtteorganet. Jeg tror at en felles interesse for teater er viktig med tanke på samhold og forståelse for faget. Teater og idrett er ikke akkurat de to gruppene du ser for deg gå sammen. Skal Solbakken FHS bevare samholdet og det tette skolemiljøet, så er ikke en idrettslinje svaret.

En annen faktor er at vi ikke vet om idrettslinja blir dekket finansielt, med tanke på utstyr og kapasitet. Dette kan bli et tomt tilbud for så vidt vi vet, ettersom andre godt beryktede folkehøgskoler med idrettslinje strever med å ta til seg elever.

Mvh,
Susanne Rytter Johansen elev v/ Solbakken FHS 2010/2011

Investering for fremtiden

Vi er mange tidligere elever som engasjerer oss i dette valget om solbakkens fremtid. Hvorfor? kan noen spørre, foruten å komme på besøk er vi jo ferdige der eller?
Det jeg tenker mest på er å sørge for at fremtidige elever kan får den samme muligheten som jeg fikk. Framtidens elever har ingen mulighet til å beskytte det unike med skolen, for de vet mest sannsynlig ikke om den ennå.
For Solbakken er et unikt tilbud! ”Alle på EN linje” er skolens motto. Alle jobber mot felles mål, alle kan hjelpe hverandre og alle opplever et år og et samhold som ikke kan sammenlignes med noe annet. ”Alle på en linje”, det var det som trakk meg dit.

Muligheten til å få tett oppfølging på tomannshånd med lærerne kan ikke bli bedre enn her. Kompetente og godhjertede tar lærerne vare på elevene med stor kjærlighet til faget og skolen. Alle blir som en stor familie på Solbakken gård. Der føler man seg velkommen og elsket. De som har jobbet så mye ekstra på eget initiativ for skolen fortjener også å få føle at de eier den selv.

Om stiftelsen blir trengt opp i et hjørne på Solbakken, mellom kino, cafe og idrett, og skal drive folkehøgskole derfra, blir forholdene meget lite tilfredstillende for både elever og lærere. Da forsvinner åpenheten som er en forutsetning for å kunne bedrive teater og scene-kunst.

Solbakkens elever holder høyt nivå når de går ut av skolen (bare se på prosentandelen som går videre til renomerte skoler). Ikke ødelegg en god utdanningsinstitusjon.
La stiftelsen kjøpe.

Karen Kviseth,
elev 2010/2012

Solbakken og lokalt samarbeid

Solbakken folkehøgskole er veldig åpen for å samarbeide med lokale og ikke-lokale aktører. Hvert år har vi besøk av flere skolerevyer fra Oslo, og tidligere elever bringer hundrevis av barn hit på sommerkurs for å nevne et par eksempler. Rektor Rune Sødal skriver om lokale samarbeid i et tidligere innlegg på Glåmdalens nettsider: ”Hver uke har vi 20 seniordansere som danser og spiser sammen med oss, vi har tilrettelagt for Kristine Bale sin yogavirksomhet, åpnet for barneyoga, kulturskolen har lånt et rom for sine barn gratis, vi har kampsport for interesserte i området og nå starter et swingkurs.

Jeg ønsker å fokusere litt på hvordan vårt samarbeid med lokale aktører foregår. Det er veldig positivt med Kristine Bale sin yogavirksomhet i Elisabethstua på kveldene. På dagtid har vi egen undervisning der. Dette er en positiv flerbruk av huset. Dette er en aktivitet som forener fint med det vi driver med. Det hadde for eksempel ikke passet så godt for Kristine sin yoga om vi hadde dansesal i 2 etasjen av Elisabethstua. Det er uforenelige aktiviteter.
En av mine bekymringer er at Øystein Barhaughøgda ønsker å bringe inn mange aktiviteter som ikke forener med vårt opplegg. For eksempel en offentlig kinosal/kulturhus som nødvendigvis må ha inngang gjennom elevenes stue. En kinosal som som ligger i etasjen under pianorommet, et rom vi har begynt å bruke til det, siden Elisabethstua leies ut til Kristine Bale. Dette er to høyst uforenelige aktiviteter.

Vi på Solbakken vet hva vi driver med, vi vet hva formålet med god følkehøgskole er. Vi vet hvilke aktiviteter vi kan bringe inn på tunet uten at det forstyrrer skoledriften, som tross alt er vår hovedgesjeft. Andre aktiviteter må skje på våre premisser, hele tiden med elevenes beste i fokus. Jeg tviler på at Barhaughøgda egentlig vet hva vi driver med. Jeg tviler på at Barhaughøgda egentlig bryr seg om hva vi driver med. Barhaughøgda har ikke vært på en eneste forestilling på Solbakken folkehøgskole såvidt jeg har sett. Er det da rart man blir skeptisk når han melder sin interesse som en kommersiell aktør som ønsker å investere et tosifret millionbeløp?

Solbakken folkehøgskole må eie sine egne bygg! Da kan vi fortsette all oppussingen vi har gjort de siste årene, til tross for at vi ikke har eid byggene. Vi får tilgang på gunstige lån og vi kan ruste opp byggningsmassen i et forsvarlig tempo. Et tempo som ivaretar Solbakkens, elevers, samarbeidspartneres og lokalbefolkningens interesser.

Endre Haukland
Tidligere elev,
tidligere sivilarbeider,
tidligere vandrehjemsvert ved det ulønnsomme vandrehjemmet
nå inspektør og lærer ved Solbakken folkehøgskole