Viser arkivet for stikkord stemmerett

DU stemmer fordi DU bestemmer

I Glåmdalen 6.juli kunne man lese at leder i Unge Høyre, Anna Molberg, er skeptisk til prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer. Hun begrunner sin skepsis med at ”da har vi 16 år som stemmerettsalder, 18 år når du er myndig og i tillegg er det 20 år på sprit og en del utesteder”. Man kan lese i artikkelen at Unge Høyre mener det er ”tungvint med så mange myndighetsaldre”. Det kommer frem i artikkelen at Anna Molberg og Unge Høyre ikke undervurderer 16-åringer, noe jeg synes er godt å høre. Jeg var selv skeptisk til å senke stemmerettsalderen da debatten startet. Allikevel ser man at prøveprosjektet er i gang, blant annet i Hamar i Hedmark, og da mener jeg også at vi bør oppfordre alle til å bruke den retten de nå har fått.

Jeg kan forstå at Unge Høyre er skeptiske til å senke stemmerettsalderen da stemmeretten i utgangspunktet er en rettighet man får i det man fyller 18 år og er myndig. Allikevel kjøper jeg ikke argumentet med at det blir ”tungvint med så mange myndighetsaldere”. I Norge er det sånn at jo eldre man blir, desto flere muligheter har man. Når man er 7 år, skal man ha rett til å bli hørt i saker som gjelder en selv i forhold til bl.a. barnevernet, når man er 15 år kan man selv melde seg inn og ut av ulike organisasjoner uten foreldrenes samtykke, når man er 16 år kan man ta sertifikatet for bl.a. moped og scooter, og når man er 18 er man myndig. Dette er bare for å nevne noe. Jeg ser derfor ikke problemet med å innføre stemmerett for 16-åringer med bakgrunn i dette argumentet. Har Unge Høyre andre begrunnelser for hvorfor de er negative til stemmerett for 16-åringer?

Som man kan lese i onsdagens utgave av Glåmdalen, mener jeg at skolen er en viktig informasjonskanal i forhold til politikk. Forskjellene på de politiske partiene og hva politikk egentlig handler om, mener jeg bør være en del av samfunnsfag-faget i større grad enn det er i dag. Dette kan eksempelvis gjøres ved å organisere debatter eller gruppeoppgaver i klassen.

Det er viktig at ungdom engasjerer seg og bruker stemmeretten sin og tar del i demokratiet. Det er viktig å engasjere seg for å få muligheten til å påvirke det samfunnet man bor i. Ved å gi 16-åringer muligheten til å delta på dette, gir man dem en kjempemulighet til å være med på å påvirke. Jeg har derfor en oppfordring til alle førstegangsvelgere og alle andre med stemmerett; bruk stemmeretten, ta del i demokratiet. DU stemmer fordi DU bestemmer.

Elisabeth Dreyer Sidselrud,
Fylkestingskandidat, Hedmark AP