Viser arkivet for stikkord ungdom

Demokratiet er døende!

Ungdommens Fylkesting i Hedmark (UFT) mener at ungdomsmedvirkningen må styrkes. Om ungdoms meninger ikke er synlige, vil politikken miste et viktig element. Dermed vil ikke demokratiet kunne kalles et fullstendig demokrati lenger.

Vi, ungdommen, er framtida. Det har blitt sagt til det kjedsommelige, men det er ikke mindre sant av den grunn! Hvis ungdom i dag ikke engasjerer seg politisk vil demokratiet forfalle. Vi ser nå at antallet unge voksne som stemmer er mye lavere enn antallet voksne forøvrig. 66 % av ungdom i alderen 18-21 år stemte ved stortingsvalget i fjor. Og kun 62 % av de i alderen 22-25 år. Dette må endres! Ungdom utgjør en stor del av befolkningen og mange av de politiske avgjørelsene som blir tatt omhandler oss.

Lovfesting av medvirkningsorganer for ungdom i alle kommuner står på trappene. Vanligst er ungdomsråd, et rådgivende organ hvor barn og unge under myndighetsalder får mulighet til å påvirke. Her i Hedmark har de fleste kommuner et ungdomsråd, men uheldigvis fungerer ikke alle ungdomsrådene like godt. Det er viktig å merke seg at ungdomsråd ikke bare er til pynt for kommunene, de må få delta i beslutningsprosesser som angår dem. Om ungdomsråd ikke får oppfylt sin funksjon vil vi stå igjen med et skinndemokrati, der det virker som om ungdom er med i politiske avgjørelser, uten at de har reell innflytelse. Dette grunnet dårlig tilrettelegging og inkludering fra voksenpolitikerne i kommunene, eller liten vilje fra ungdommen.

De ungdomspolitikerne som er mest synlige er partipolitikere, og disse er igjen mest synlige når de fronter radikale saker eller radikale synspunkter. Ungdom med meninger burde ha mulighet til å fronte disse uten å ta et partipolitisk standpunkt. Og det er nettopp derfor organer som ungdomsråd og UFT er til. Slike organer er også en viktig læringsarena for ungdom som gjør at de kan delta i debatter og diskusjoner på mange ulike arenaer. Vi ser at enkelte saker vekker engasjement blant ungdom, og da er det viktig at de er i stand til å uttrykke sine meninger på lik linje med alle andre.

Å inkludere meningen til ungdom, i tillegg til voksne og eldre, gir politikken en ny og nødvendig dimensjon. Sterke og velfungerende medvirkningsorgan for unge vil kunne bidra til øke unges valgdeltakelse. Ungdom er nyskapende og tenker ofte utenfor de gamle, satte rammene. Slik vil vi være til god hjelp for voksne politikere på en rekke områder. For at ungdom skal kunne delta politisk, og ta riktige valg for sin egen del, trenger de den informasjonen og den kunnskapen gode medvirkningsorganer vil gi dem.

Vidar Haugstad,UFT
Håvard Sagbakken Saanum, Nestleder UFT
Inger Lise Pedersen-Tangen, Leder UFT
Sara Nordskog, Nestleder, Samfunnsengasjement og Valgordning, UFT
Einar Sagerud, Leder, Samfunnsengasjement og Valgordning, UFT

En vindmøllepark for fremtiden!

Hvorfor kan vi ikke bygge disse vindmøllene en gang for alle? Skeptikerne får disse vindmøllene til å fremstilles som at “de skader både liv og helse”! Dette mener jeg bare et tull!

Vi trenger vindmøller for å forsikre at vi har en ren og fornybar energikilde for fremtiden. Denne saken burde involvere ungdom i større grad, for det er vi som sitter igjen med konsekvensene av våre foreldre valg og livsstil. Kongsvinger som alle andre må kunne ofre noe for å nå dette målet.

Skrev tidligere ett leserinnlegg her der jeg ønsket at man skulle bygge boligkvartalene i sentrum. Poenget mitt med det leserinnlegget var at byen skriker etter arbeidsplasser og utvikling, men da vi får tilbudet om utvikling og arbeidsplasser så takker vi nei! Dette her er andre gang på kort tid vi takker nei til slike ting……så jeg spør….hva skal vi gjøre for at byen skal kunne utvikle seg?

Disse vindmøllene plasseres midt i skogen…mange hundre meter fra mennesker! Det vill verken skade liv og helse! Det vill faktisk bedre liv og helsekvalitet i befolkningen i form av reduserte utslipp av klimagasser. Men det ser ut som mange innbyggere er i mot et godt miljø. Som sagt, det er vi ungdom som må ta konsekvensene av dette. Det kalles bærekraftig utvikling og energi for fremtiden!

Jeg vil heller ha en vindmølle i hagen, enn 10 kullkraftverk på plenen! :)

For lite å gjøre for ungdommen.

Ungdommen i dag tilbringer alt for mye tid hjemme foran PC-en, istedet for å gå ut og være sosiale. En stor grunn til dette er mest sannsynlig at det ikke er nok fritidstilbud der vi kan møtes. I for eksempel kongsvinger har man bare bownling, svømming og kino som mulige tilbud, men vi mangler fortsatt et sted der vi kan dra når som helst på dagen og bare slappe av, høre på musikk, danse og kanskje hjelpe hverandre med lekser.

Martin, Ovin, Jørgen og Daniel

Rap i hylekoret?

Jeg syntes det er bra at Alexander Ryen engasjerer seg. Jeg syntes også at det er bra at Glåmdalen viser at det er ungdom som vil gjøre noe med problemet. Kanskje er det rettere sagt " ungdom som vil at “noen” skal gjøre noe med problemet"
Kommunen gjør noe og politiet gjør noe. Begge kunne med sikkerhet gjort mer, og det tror jeg faktisk at ansatte hos begge disse partene er smertelig klar over.
Det som er så veldig vanskelig med denne delen av samfunnsutviklinga, er årsakene til at noen blir kriminlelle eller rusmisbrukere. Det finnes ingen åpenbar syndebukk. Dette er og blir et kulturellt problem der vi godtar, i et stilletiende felles samtykke , at enkeltindivider blant oss går til grunne mens vi bruker tida på det vi mener at vi strengt tatt har tid til. “Samfunnsutviklinga” får andre ta seg av ……….

Jeg blir sint når jeg hører en ungutt med livet foran seg si at det er for lite aktiviteter i Kongsvinger. Rap er kreativt, men kan det ikke også være konstruktivt? Hvordan skal det gå når unge mennesker på et tidlig tidspunkt i livet ikke klarer å undersøke, mobilisere eller ta initativ til egne aktiviteter.
Det er ikke for lite aktiviteter i Kongsvinger. Vi har dårlig råd i denne kommunen, men vi har Scene U med teaterscene, kulturskole og øvingsrom. Vi har et rikt kulturliv som drives frem av en rekke enkeltpersoner som har tatt ansvar. Det er forøvrig mange av de samme enkeltmenneskene som stiller opp hver gang. Vi har et flott bibliotek, to gode videregående skoler, en kino, museer, masse friluftsterreng, en rekke idrettstilbud etc etc. Dette er ikke mye og verdifullt, hvis man ikke benytter seg av det. Da har man da heller ingen grunn til å klage.

Jeg er så forbannet lei av all denne lite konstruktive klaginga.
Hvis det skulle finnes en grunn til å flytte herfra, så er det nettopp fordi det virker som om det er så mange som ikke er fornøyd. De misfornøyde menneskene vil ikke gjøre noe med problemet selv, men de hevder stadig sin rett til å kritisere de som de mener ikke har gjort nok?!

Hva er det ungdommen vil ha og hvordan?

Jeg vet at det er ungdom som engasjerer seg og gjør det på en konstruktiv måte. Ungdomsrådet kan være et godt eksempel. Vi har nok ekspertkommentatorer og kåsseri skribenter eller bloggere.
Vi trenger de som vil gjøre noe konkret.
Alexander; Kan du være så snill, mens du først er i gang, å sette i gang et tilbud til de ungdommene som ikke har tilgang til den aktiviteten du/de mener at mangler. Ikke gi deg fordi du ikke får svar på første forsøk. Slik er det nemlig å starte en frivillig aktivitet. Du må ta ansvar og administrere aktiviteten. Dere har tilgang til gratis leie av skolelokaler etter vanlig skoletid. Bruk i alle fall denne muligheten.Send ut invitasjoner på Facebook, bestill lån av lokaler hos servicetorget i kommunen, søk midler, inviter til dugnad, hold informasjonsmøter, del ut flyers, kall inn til årsmøtet, lag regnskapet, planlegg arrangementet….kort sagt gjør noe!

Det er ikke ungdomskolene, kommunen eller idretten som skal konstruere ungdomskulturen i Kongsvinger. Det er først og fremst dere selv som skal skape denne! Kulturen er skapt av folket. Når dere skaper noe sammen bygges engasjement og det er også gevinsten. Hvis du bare velger å kommentere eller kritisere, så er det det samme som å gi opp. Hvis ungdommen flytter til Oslo fordi det finnes flere aktiviterer som andre administerer der, så har de lurt seg selv. Da får de et Kongsvinger som de selv har blitt dommedagsprofeter for, og som de selv ikke vil vedkjenne seg.

Nei til solariumsforbud!

Mange påstår at ungdommen blir latere, tjukkere og tar mindre og mindre ansvar over seg selv og omgivelsene sine. Det klages i det vide og brede på hvordan utviklingen til oss ungdommer har blitt de siste årene. Nå som helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen har fremmet forslag om 18-årsgrense på solstudio merker jeg at prioriteringene til helseministeren strider noe med min oppfatning av hva som er viktig politikk.

De fleste som benytter seg av solarium vet risikoen av å sole seg, allerede før de går inn i det. Man blir informert om farer, både innenfor og utenfor solariet, der det som oftest er presisert at det ikke er anbefalt for barn under 18. Skal man få enda flere restriksjoner på hvordan man skal leve, og hva man skal gjøre på fritiden sin, tror jeg at det blir enda vanskeligere å ta ansvar når de som er unge i dag, blir voksne. Av erfaring vil jeg si at når ungdom mister retten til å bestemme over eget liv og helse, mister de noe av det mest grunnleggende de må ta ansvar for, nemlig dem selv – og det strider helt mot hva som er ønskelig, også hos helseministeren vår. Når forskere fra Radiumhospitalet i tillegg sier på Dagsrevyen at solarium er en av de viktigste D-vitamin kildene mange ungdommer får i dag, synes jeg at Strøm-Erichsen heller skal begynne å prioritere å skaffe sykehjemsplasser til de eldre, eller å fjerne de lange helsekøene vi har i Norge, fremfor å lage enda flere forbud.

Dette forslaget går heller ikke bare utover ungdom under 18 år. Per dags dato er de fleste solstudioene selvbetjente. Om dette forslaget skal kunne gjennomføres, må det derfor ansettes noen som kan sjekke legitimasjonen til de som stikker innom for å sole seg i en halvtimes tid en gang i uka. Dette vil ikke bare føre til innskrenkede åpningstider, men prisen vil også stige betraktelig for å kunne lønne de ansatte. Forbrukerne kommer til å måtte betale mye mer enn det de allerede gjør for en snau halvtime i solsengen, og omsetningen kommer til å synke.

Forslaget virker generelt veldig lite gjennomtenkt, og jeg er helt i mot at det skal bli enda flere forbud i dette landet her. Det finnes allerede en anbefalt aldersgrense, og utover det bør det være en tillitssak mellom ungdommen og foreldrene. Jeg vil klare meg, også når jeg blir 30, og ikke være avhengig av forbud og påbud for å bli selvstendig – spesielt ikke i forhold til min egen helse. Jeg tror at vi må snu på utviklingen media snakker om, men da må ungdommene få vise at de kan, først. Nei til forbud, ja til mer ansvar for ungdom.

Thea M. Røstbakken
Styremedlem Hedmark FpU